Drodzy Akcjonariusze,
wydawało się, że po okresie pandemii może być tylko lepiej. Tak się rozpoczął rok 2022
i tu należałoby zrobić przerwę i napisać, że w 2023 będzie już tylko lepiej…
Czy tak będzie?
Historia ostatnich lat uczy nas raczej czegoś innego. Chyba musimy zaakceptować nową
rzeczywistość, szybko zmieniające się otoczenie, w którym funkcjonujemy, przy czym szybko
to już nie jest to szybko z tamtych, wcześniejszych lat, to jest tu i teraz, podejmuj decyzję!
Tak było właśnie w roku 2022, kiedy rozpoczęła się wojna za naszą wschodnią granicą
i do głosu doszła inflacja. Coś, co w zasadzie zostało zapomniane, przecież prawie jej nie było,
a poza tym cały czas spadała. Nie będę tu opisywał tego, co się później działo, bo zapewne
większość Państwa jest w tym doskonale zorientowana. Dość przypomnieć sytuację na rynku
mediów energetycznych, gdzie doświadczyliśmy kilkukrotnych wzrostów cen. Nauczyliśmy
się - albo może zostaliśmy szybko zmuszeni nauczyć się - jak kupować energię, gaz i dzisiaj
aktywnie jesteśmy codziennie obecni na tych rynkach. W wielu innych operacyjnych obszarach
w firmie doszło również do istotnych roszad organizacyjnych. Proces podejmowania kluczowych
decyzji uległ natychmiastowemu skróceniu a często miejsca, gdzie najważniejsze decyzje były
podejmowane uległy zmianie.
To jest moment, w którym chciałbym podkreślić rolę naszych zespołów, nie na końcu –
jak to zwykło się czynić - bo też okoliczności nie były zwykłe. Pracownicy Spółki potrafili się
dopasować, zaakceptować nową rzeczywistość, podejmować decyzje, które na pierwszy rzut
oka mogą wyglądać na nie do końca logiczne, głównie z powodu wysokiego poziomu ryzyka,
jakie wówczas nam towarzyszyło. W ostatecznym efekcie okazało się jednak, że było warto
takie ryzyka ponosić. Szybkie dopasowanie się organizacji i zespołu do tak dynamicznych
zmian pokazuje prawdziwą wartość Spółki i marki Wawel.
Pracownikom Spółki w imieniu swoim, Rady Nadzorczej i wszystkich Akcjonariuszy
bardzo za to dziękuję.
Wyciągnęliśmy z tych doświadczeń wnioski, podjęliśmy szereg działań, aby takie kryzysy
w przyszłości nie stanowiły dla nas tak wielkiego wyzwania. Przede wszystkim jednak inaczej
patrzymy na ryzyko, będziemy się jeszcze mocniej starać zmniejszać ekspozycję na nie,
ale też łatwiej nam będzie to ryzyko podejmować wtedy, kiedy jest to uzasadnione.
Szanowni Państwo,
jak pewnie zauważyliście, to już kolejny raport roczny, który oprócz tradycyjnej zawartości
składa się również z części tzw. niefinansowej. Wymaga to kilku zdań wyjaśnienia i przy okazji
również przedstawienia strategii Spółki w tym zakresie.
Otóż w dużym uogólnieniu świat dzisiaj funkcjonuje dwubiegunowo. Jest część krajów
(niestety stanowiąca zdecydowaną większość), która wywodzi swoje strategie działania
ze starego ładu, gdzie walka konkurencyjna i budowanie dominacji gospodarczej opiera się
na bezkompromisowym obniżaniu kosztów, maksymalizacji zysków, często wbrew jakimkolwiek
wartościom stanowiącym o jakości naszego życia na Ziemi, wbrew kolejnym pokoleniom
naszych dzieci, zużywając zasoby naturalne i zanieczyszczając środowisko. Jest też grupa
krajów, społeczeństw, która dostrzegła zbliżające się dla ludzkości zagrożenia, wynikające
właśnie z eksploatacji ludzi oraz niszczenia ziemi i środowiska. Tak jest przede wszystkim
w Europie, w Unii Europejskiej, a Polska ma szczęście być jej częścią. To są powody, które
wykreowały pojęcie zrównoważonego rozwoju, ESG czyli rozwoju opartego o troskę o środowisko
(environmental), społeczeństwo (social) i ład korporacyjny (corporate governance). Można
w zasadzie powiedzieć, że nie ma lepszej strategii niż ta długoterminowa, a jeśli taka,
to tylko w oparciu o zrównoważony rozwój, ESG. Wawel podziela takie myślenie o przyszłości
i swoje strategie będzie o takie rozumienie rozwoju opierał. Raport niefinansowy, który już
za rok będzie w UE obowiązkowym rozdziałem raportów rocznych pokazuje co robimy, aby
być częścią takiego myślenia o jakości życia przyszłych pokoleń i szacunku dla Planety.
Jesteśmy bardzo dumni, że w krótkim czasie, udało nam się tak wiele zrobić w obszarze ESG
i właśnie w raporcie niefinansowym się tym chwalimy. Tak, chwalimy się i bardzo nam zależy,
aby tak robili wszyscy! Będziemy więc angażować każdego naszego
interesariusza i rozwijać kompetencje w tym obszarze.
Z wyrazami szacunku,
Dariusz Orłowski
PREZES ZARZĄDU