Kostrzyn nad Odrą, 28 marca 2023 roku
Oświadczenie Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku
Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. niniejszym oświadcza, że przestrzega przepisów dotyczących
powoływania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczących spełnienia przez jego
członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w
której działa Arctic Paper S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Komitet audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.
Per Lundeen