Newsletter

Bezpieczeństwo przede wszystkim - PKP Intercity w trakcie epidemii

30.04.2020, 19:44aktualizacja: 30.04.2020, 19:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PKP Intercity
PKP Intercity
Epidemia koronawirusa nie zatrzymała pociągów PKP Intercity, które zapewniają pasażerom możliwość odbycia niezbędnych podróży. Na przestrzeni ostatnich tygodni przewoźnik przeorganizował swoją pracę i podjął szereg działań w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa podróżnych i swoich pracowników. Wprowadził także specjalne zasady bezpieczeństwa, które obowiązują na pokładach wszystkich pociągów.

Wystąpienie sytuacji epidemiologicznej i związane z tym kolejne ograniczenia w sferze publicznej niemal z dnia na dzień diametralnie zmieniły zapotrzebowanie na podróżowanie. Od samego początku, tj. od 6 marca br., w Spółce został powołany specjalny wieloobszarowy zespół kryzysowy ds. monitorowania i przeciwdziałania negatywnym skutkom zagrożenia epidemicznego na funkcjonowania przewoźnika. W nocy z 13 na 14 marca br. zostały wprowadzone pierwsze zmiany w siatce połączeń międzynarodowych, a 15 marca br. zawieszono wszystkie połączenia międzynarodowe. Dwa dni później zaczęły obowiązywać pierwsze zmiany w siatce połączeń krajowych. Liczba kursujących pociągów PKP Intercity została dostosowana do aktualnego zapotrzebowania. W odniesieniu do średniej liczby pociągów uruchamianych każdego dnia w obowiązującym rozkładzie jazdy, obecnie odwołanych zostało około 60 proc. pociągów, a 8 proc. kursuje w relacjach skróconych. Dzięki współpracy z przewoźnikami regionalnymi utrzymane zostały wszystkie relacje w dalekobieżnych połączeniach w Polsce.

„Związane z epidemią restrykcje dotyczące przemieszczania się spowodowały, że w tym czasie pasażerowie ograniczyli swoje podróże do tych koniecznych. Dla naszej spółki mniejsza liczba uruchamianych pociągów nie oznacza jednak mniejszego zaangażowania, wręcz przeciwnie. Działamy na 100 procent, zapewniając bezpieczeństwo naszym pasażerom oraz pracownikom, jak również dbając o stabilne działanie spółki w tych wyjątkowych okolicznościach” - mówi Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity.

Bezpieczeństwo podróżnych

W trakcie trwania epidemii na pokładach pociągów obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa. Od 25 marca br. pasażerowie mogą zajmować dowolne miejsca w obrębie wykupionej klasy wagonu, niezależnie od wskazanych na bilecie miejsc. Jednocześnie PKP Intercity stale monitoruje frekwencję w swoich pociągach, co pozwala na reakcję, gdy spodziewana jest większa liczba podróżnych. W takich sytuacjach składy mogą być wzmacniane dodatkowymi wagonami, umożliwiając tym samym zajmowanie miejsc z zachowaniem odstępów pomiędzy podróżnymi. Od 29 kwietnia br. przewoźnik umożliwia zakup biletów tylko na 50 proc. miejsc siedzących w składzie z założeniem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy podróżnymi (co drugie miejsce).

Od 21 marca br. drzwi pociągów otwierane są automatycznie, aby ograniczyć kontakt pasażerów z przyciskami. Na pokładach pociągów i w kasach biletowych można płacić zbliżeniowo kartą do 100 zł bez konieczności weryfikacji PIN. Jednocześnie przewoźnik zachęca do kupowania biletów przez kanały zdalne, m.in. przez stronę internetową intercity.pl czy aplikację mobilną IC Mobile Navigator, co pozwala dodatkowo ograniczyć kontakt z innymi.

Dezynfekcja i czyszczenie pociągów

Już od połowy marca na warszawskiej Olszynce Grochowskiej, stacji postojowej, z której wyprawianych jest najwięcej pociągów PKP Intercity, dezynfekowane są kluczowe miejsca i elementy wyposażenia wagonów, z którymi podróżny ma bezpośredni kontakt, m.in. klamki, poręcze, uchwyty, przyciski sterowania drzwiami, czy toalety.

Gdy istnieje taka potrzeba, w przypadku przejazdu pasażera z uzasadnionym podejrzeniem zakażenia koronawirusem, cały pociąg lub jego część są wyłączane z eksploatacji i poddawane szczegółowej dezynfekcji przez specjalistyczną firmę. Takie podmioty były też angażowane w profilaktyczne dezynfekowanie po każdym kursie pociągów, które w ramach akcji #LOTdoDomu rozwoziły po Polsce pasażerów powracających z zagranicy z Lotniska Chopina w Warszawie. Wcześniej, od 6 marca br., czyszczenie w trakcie jazdy i dezynfekcja newralgicznych miejsc w pociągu były wykonywane w pociągach międzynarodowych, a także składach obsługujących relację Warszawa Lotnisko Chopina – Łódź Fabryczna. Dodatkowo w trosce o swoich pracowników PKP Intercity od 18 marca br. dezynfekuje newralgiczne elementy wyposażenia kabin maszynistów w lokomotywach i elektrycznych zespołach trakcyjnych. Obecnie PKP Intercity pracuje nad rozszerzeniem usługi dezynfekcji.

Bezpieczeństwo pracowników

Od samego początku funkcjonowania specjalnego wieloobszarowego zespołu wewnątrz Spółki, PKP Intercity podjęło decyzję o zakupie i rozpoczęło wyposażanie kierowników pociągów i konduktorów w maseczki i rękawiczki ochronne, żele do mycia i dezynfekcji rąk oraz środki do dezynfekcji terminali mobilnych.

PKP Intercity wyposażyło także w środki ochrony osobistej oraz dodatkowe środki do utrzymania higieny osobistej maszynistów, pracowników kas i Centrów Obsługi Klienta, pracowników technicznej obsługi taboru, jak również osoby pracujące w biurach. Środki będą dostarczane pracownikom do czasu zakończenia stanu epidemii.

Aby zapewnić odpowiednie rezerwy środków ochrony osobistej 10 kwietnia br. PKP Intercity uruchomiło we własnym zakresie produkcję maseczek wielorazowych, a od 20 kwietnia br. przyłbic ochronnych. Do tej pory uszyto blisko 7 tysięcy maseczek i wyprodukowano niemal pół tysiąca przyłbic.

W ośmiu miastach PKP Intercity prewencyjnie przygotowało miejsca czasowego pobytu na wypadek konieczności odbycia kwarantanny przez pracowników lub wystąpienia sytuacji kryzysowej, która wymusiłaby ich czasowe odizolowanie.

Zapewnienie ciągłości działania spółki

PKP Intercity opracowało i wdrożyło plany działania dla biura centrali i wszystkich czterech zakładów spółki, zapewniających ciągłość działania i realizacji przewozów.

Czas ograniczonego zapotrzebowania na podróże i związanego z tym zmniejszonego stopnia eksploatacji taboru przeznaczony jest na odpowiednie przygotowanie techniczne floty PKP Intercity. Wykonywane są przeglądy i naprawy, które pozwolą na płynne włączenie taboru do ruchu po ponownym uruchomieniu zawieszonych obecnie połączeń. Wagony przygotowywane są do sezonu letniego. Obecnie trwają m.in. przeglądy i konserwacja instalacji klimatyzacji.

W celu złagodzenia sytuacji kryzysowej wywołanej trwaniem epidemii, co spowodowało spadek zapotrzebowania na przewozy o ok 94 proc. w zakresie rezerwacji biletów oraz chcąc utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie, a także mając na uwadze ograniczenie kosztów funkcjonowania spółki oraz sprawiedliwe i solidarne rozłożenie obciążeń na wszystkie zespoły pracownicze, grupy zawodowe i pracowników PKP Intercity, została podjęta decyzja, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, m.in. o obniżeniu wymiaru czasu pracy i proporcjonalnie do tego – wynagrodzenia. Obniżonym wymiarem czasu pracy o 20 proc. zostają objęci wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

PKP Intercity w akcji #LOTdoDomu

PKP Intercity od 20 marca br. uczestniczyło w projekcie organizowanym przez Rząd Polski oraz Polskie Linie Lotnicze LOT, uruchomiając pociągi specjalne z Lotniska Chopina w Warszawie dla osób przylatujących do kraju samolotami czarterowymi organizowanymi przez PLL LOT. Połączenia w czterech kierunkach: do Przemyśla, Bielska-Białej, Wrocławia i Kołobrzegu, były realizowane do 5 kwietnia br. Składy zatrzymywały się na wyznaczonych stacjach pośrednich, co ułatwiło podróżnym dotarcie do swoich domów. Trasy przejazdu pociągów zostały ustalone w odniesieniu do największego zainteresowania pasażerów korzystających z samolotów.

PKP Intercity przez 17 dni uczestnictwa w akcji #LOTdoDomu, wykonało 68 kursów ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina, z których skorzystało łącznie 3171 podróżnych.

Wszystkie przejazdy odbyły się z zachowaniem opracowanych specjalnie na tę okazję zasad bezpieczeństwa, gwarantujących bezpieczną podróż zarówno powracającym do domów, jak i pracownikom przewoźnika.

Wsparcie walki z koronawirusem

PKP Intercity wraz ze spółkami z Grupy PKP, za pośrednictwem Fundacji Grupy PKP, przekazało w sumie 5 mln zł. Kwota ta została przeznaczone m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu do badań laboratoryjnych. Jako pierwsza sprzęt wraz z odczynnikami otrzymała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Każdego dnia uruchamia około 400 pociągów oraz realizuje największy w historii Spółki program inwestycyjny w tabor i zaplecza techniczne. W ramach strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” Spółka wyda ok 7 mld zł na wyższy komfort pasażerów. Kupi i zmodernizuje wagony, lokomotywy, składy zespolone oraz przebuduje stacje postojowe. Po zakończeniu programu pociągi PKP Intercity będą zestawione w blisko 80 proc. z nowego lub zmodernizowanego taboru.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 30.04.2020, 19:44
Źródło informacji PKP Intercity
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.