Newsletter

Zamów usługę

  • 1 Bieżący Formularz
  • 2 Wybierz świadczenia
  • 3 Podsumowanie
  • 4 Dziękujemy

Section 1

Section 2

Zleceniobiorca:

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Warszawie, adres: 00 – 502 Warszawa, ul. Bracka 6/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000067663, NIP: 526-025-07-42, wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości – 52.703.520,00 zł, reprezentowana przez:
Pana Marka Błońskiego – Likwidatora.
Konto: Santander Bank Polska S.A. 92 1090 1056 0000 0001 0104 7072

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa zamawiającego) są przetwarzane przez "Polska Agencja Prasowa S.A. w likwidacji" w celach związanych z dystrybucją informacji lub innych usług opisanych w niniejszym formularzu i służą realizacji zamówienia.. Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Warszawie, adres: 00 – 502 Warszawa, ul. Bracka 6/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000067663, NIP: 526-025-07-42, wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości – 52.703.520,00 zł, reprezentowana przez:
Pana Marka Błońskiego – Likwidatora.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącym ochrony danych osobowych /RODO/ na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezbędne jest uzyskanie Państwa zgody.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącym ochrony danych osobowych /RODO/na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezbędne jest uzyskanie Państwa zgody Pani/Pana dane zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana i będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Polska Agencja Prasowa S.A. w likwidacji", z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane mogą zostać przekazane podmiotowi zapewniającemu techniczną obsługę bazy danych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącym ochrony danych osobowych /RODO/na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezbędne jest uzyskanie Państwa zgody Pani/Pana dane zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana i będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Polska Agencja Prasowa S.A. w likwidacji"., z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane mogą zostać przekazane podmiotowi zapewniającemu techniczną obsługę bazy danych.