Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Europosłowie poparli strategię nowego partnerstwa UE-Afryka

01.02.2021, 12:20aktualizacja: 26.02.2021, 09:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Parlament Europejski
Fot. Parlament Europejski
Europa i Afryka muszą odejść od relacji darczyńca-odbiorca - uznał Komitet Rozwoju PE, przedstawiając nową wizję stosunków między dwoma kontynentami. Wspólna strategia tych stosunków ma być przyjęta jeszcze w tym roku na szczycie UE-Unia Afrykańska.

Członkowie Komitetu Rozwoju poparli nową strategię partnerstwa z Afryką 20 głosami, przy dwóch głosach przeciw i trzech wstrzymujących się.

Strategia podkreśla potrzebę wyjścia poza zwykłą współpracę w takich kwestiach jak zielona transformacja, energia, transformacja cyfrowa, trwałe miejsca pracy, dobre rządy i migracja.

Kluczowe znaczenie dla przyszłych relacji UE z Afryką powinien mieć rozwój społeczny - stwierdzili deputowani.

Priorytetem partnerstwa powinna być edukacja, w tym szkolenie nauczycieli, ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki i integracja dziewcząt. Celem powinna być także poprawa opieki zdrowotnej i krajowych systemów opieki zdrowotnej.

Stosunki między UE a Afryką muszą „wyjść poza relacje dawca-odbiorca”. Zamiast tego UE i Afryka powinny współpracować na równych prawach, umożliwiając krajom afrykańskim między innymi osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju ONZ, zahamowanie zmian klimatycznych i wspieranie równości płci. Aby to osiągnąć, posłowie wzywają do przeznaczenia znacznych funduszy w przyszłym zewnętrznym instrumencie finansowym NDICI.

Oczekiwania komitetu dotyczące przyszłej strategii UE-Afryka obejmują: długoterminowe wsparcie finansowe i techniczne UE dla krajów afrykańskich w celu przyspieszenia adaptacji do zmian klimatycznych oraz wsparcie UE dla afrykańskiej integracji regionalnej w celu zmniejszenia zależności od importu zagranicznego.

Komitet oczekuje także, iż UE udzieli wsparcia dla Afryki w jej ambicjach dotyczących kontynentalnej strefy wolnego handlu.

Zdaniem europosłów strategia powinna również skupić się na zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym oraz prawach, które mają być chronione przez UE w ramach nowego partnerstwa. W ocenie deputowanych międzynarodowi pożyczkodawcy, tacy jak MFW i Bank Światowy, powinni zrobić więcej w celu zmniejszenia zadłużenia. W nowym partnerstwie - uznali - priorytetem powinna być ludzka godność uchodźców i migrantów.

„Europa i Afryka potrzebują się nawzajem; nowe i równe partnerstwo musi to odzwierciedlać. Razem możemy poprawić zrównoważony rozwój, walczyć z ubóstwem, niesprawiedliwością i nierównościami, chronić różnorodność biologiczną i walczyć ze zmianami klimatycznymi, a także rozwiązywać problemy zdrowotne na świecie. Umacnianie pozycji kobiet i młodych ludzi jest kluczem do naszego związku: oni są przyszłością. Odegrają decydującą rolę nie tylko w tym nowym partnerstwie, ale także na samym kontynencie afrykańskim” - powiedziała sprawozdawczyni , francuska deputowana Chrysoula Zacharopoulou.

PE w pełnym składzie omówi i zagłosuje nad projektem rezolucji podczas marcowej sesji plenarnej. Tekst wniesie wkład do dyskusji na temat przyszłej strategii UE-Afryka. Proces zakończy się przyjęciem wspólnej strategii na szczycie UE - Unia Afrykańska, który odbędzie się jeszcze w tym roku.

Odnowienie stosunków UE-Afryka zapowiedziała w 2020 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

jjk

Źródło informacji: EuroPAP News

Image
Belka EuroPAP News

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 01.02.2021, 12:20
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ