Newsletter

Polityka i społeczeństwo

KE zaprasza do składania wniosków dot. innowacyjnych projektów miejskich

31.05.2023, 16:00aktualizacja: 31.05.2023, 16:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2019 - Source : EP
© European Union 2019 - Source : EP
Komisja Europejska skierowała w środę zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiej inicjatywy miejskiej. To nowy instrument wspierający miejski wymiar polityki spójności. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich miast UE – pojedynczo bądź grupowo.

To już drugie zaproszenie do składania wniosków dotyczących innowacyjnych projektów, które powinny dotyczyć opracowywania i testowania nowych rozwiązań, aby sprostać obecnym wyzwaniom w miastach. Całkowity budżet przeznaczony na zaproszenie wynosi 120 mln euro.

Jak napisano w komunikacie Komisji, zaproszenie skierowane jest do jednostek badawczych realizujących projekty wywołujące prawdziwą transformację w miastach, generujące inwestycje i stanowiące inspirację dla innych projektów.

Projekty muszą dotyczyć jednego z trzech priorytetów:

  • ekologizacja miast – eksperymentowanie w obszarze konkretnych innowacyjnych rozwiązań w zakresie zielonej i błękitnej infrastruktury oraz dostarczanie takich rozwiązań, aby sprostać wyzwaniom związanym z bioróżnorodnością, zanieczyszczeniem, zasobami i klimatem;
  • zrównoważona turystyka – wywołanie długoterminowej transformacji ekologicznej i cyfrowej, dążenie do uzyskania odporności i do zrównoważonego rozwoju w sektorze turystyki. Jest to możliwe dzięki dywersyfikacji produktów turystycznych, dążeniu do pozytywnego wpływu na społeczności lokalne i środowisko, wspieraniu włączenia społecznego i innowacji społecznych oraz poprawie połączeń z mniejszymi obszarami i miastami;
  • •wykorzystanie talentów w miastach o malejącej populacji – ukierunkowane na konkretne miejsca i zintegrowane projekty pilotażowe w celu przetestowania nowych rozwiązań, aby zatrzymać i przyciągać talenty. Można to osiągnąć pod warunkiem zaangażowania społeczności lokalnych i uwzględnienia gospodarczych, społecznych i środowiskowych aspektów przejścia demograficznego.

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) sfinansowane zostanie 80 proc. kosztów wybranych projektów. Każdy projekt może uzyskać maksymalnie 5 mln euro. Część tego finansowania przeznaczona zostanie na wsparcie transferu innowacyjnych rozwiązań do innych miast w Europie, aby zapewnić jeszcze większy wpływ, zwłaszcza w miastach i regionach najbardziej potrzebujących zrównoważonej transformacji obszarów miejskich. W tym celu władze miejskie, które uzyskały wsparcie, ustanowią partnerstwa w zakresie transferu z trzema innymi miastami, aby powielać opisane projekty.

Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich miast UE – pojedynczo bądź grupowo. Zainteresowani wnioskodawcy proszeni są o zapisanie się na seminaria informacyjne i inne spotkania zaplanowane w najbliższych tygodniach. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione na stronie internetowej Europejskiej inicjatywy miejskiej.

Termin nadsyłania wniosków upływa 5 października 2023 r.

W październiku 2022 r. ogłoszono już pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiej inicjatywy miejskiej, aby wesprzeć nowy europejski Bauhaus. Wpłynęło wówczas 99 wniosków z 21 państw członkowskich. W czerwcu ogłoszone zostaną zwycięskie wnioski.

Europejska inicjatywa miejska, dysponująca specjalnym budżetem w ramach EFRR w wysokości 450 mln euro, jest nowym instrumentem wspierającym miejski wymiar polityki spójności. W okresie programowania 2021-2027 każde państwo członkowskie musi zainwestować co najmniej 8 proc. środków dostępnych w ramach EFRR w priorytetowe obszary i projekty wybrane samodzielnie przez miasta w oparciu o własne strategie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Europejska inicjatywa miejska, oprócz wspierania innowacji, służy również wspieraniu potencjału wszystkich obszarów miejskich w Europie. Inicjatywa dostarcza dowodów na potrzeby kształtowania polityki i dzielenia się wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, m.in. za pośrednictwem agendy miejskiej dla UE.

Europejska inicjatywa miejska jest zarządzana przez Komisję i francuski region Hauts-de-France. Podstawę inicjatywy stanowią innowacyjne działania miejskie z okresu programowania 2014–2020, przy czym koncentruje się ona w jeszcze większym stopniu na innowacjach miejskich, zrównoważonym rozwoju i możliwościach powielania w innych miastach.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.05.2023, 16:00
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.