Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Komitet Regionów: Europejski filar praw socjalnych musi stać się częścią unijnego DNA

23.02.2021, 16:15aktualizacja: 23.02.2021, 16:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Komitet Regionów
Fot. Komitet Regionów
Regiony i miasta oczekują, że KE przedstawi 3 marca plan działania na rzecz wdrożenia europejskiego filaru praw socjalnych, który musi stać się częścią unijnego DNA – podkreślili członkowie Europejskiego Komitetu Regionów podczas debaty z przedstawicielem portugalskiej prezydencji w Radzie UE.

Zdaniem samorządowców, powinien to być wyraźny sygnał dla szefów państw i rządów zebranych w Porto 7–8 maja, aby zapewnić sprawiedliwą transformację po pandemii COVID-19.

Europejski filar praw socjalnych to zbiór zasad, na których mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Prezydencja portugalska zwróciła się do zajmującej się kwestiami polityki społecznej i zatrudnienia komisji SEDEC w KR-ze z wnioskiem o sporządzenie opinii w sprawie wdrażania filaru z perspektywy lokalnej i regionalnej.

W opinii podkreślona zostanie jego centralna rola w odbudowie Europy i przystosowaniu się do transformacji ekologicznej, cyfrowej i demograficznej. Przyjęcie opinii przewidziano na majową sesję plenarną tuż przed Szczytem Społecznym w Porto.

Przewodnicząca komisji SEDEC Anne Karjalainen, która jest radną gminy Kerava (Finlandia) i sprawozdawczynią opinii, powiedziała, że europejski filar praw socjalnych musi stać się częścią unijnego DNA, aby zwalczać niesprawiedliwość społeczną, budować odporność na kryzysy i pomagać ludziom w transformacji ekologicznej i cyfrowej.

„Najwyższy czas wprowadzić go w życie w skoordynowany sposób w całej Unii. Plan działania na rzecz wdrożenia filaru powinien być jasny i ambitny oraz zawierać wiążące cele w zakresie skutecznego monitorowania postępów. Należy również w pełni uznać rolę władz lokalnych i regionalnych w realizacji zasad filaru w terenie, by zapewnić równość i włączenie społeczne” – podkreśliła.

Komisja Europejska przedstawi plan działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych 3 marca.

Dyrektor generalny DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej Joost Korte podkreślił, że filar praw socjalnych musi być centralnym elementem wysiłków UE na rzecz odbudowy i towarzyszyć transformacji cyfrowej i ekologicznej. Potwierdził, że plan działania obejmie wymierne cele na 2030 r. dla państw członkowskich i zawierać będzie ulepszoną tablicę wskaźników społecznych.

Członkowie komisji SEDEC omówili również wniosek Komisji Europejskiej dotyczący projektu dyrektywy, która ma zapewnić wszystkim pracownikom w UE adekwatne wynagrodzenia minimalne, co jest jedną z dwudziestu zasad filaru socjalnego.

Gubernator Karyntii (Austria) Peter Kaiser, który jest sprawozdawcą opinii dotyczącej płacy minimalnej, powiedział, że kryzys związany z koronawirusem szczególnie dotkliwie odczuły osoby nisko uposażone, zwłaszcza młode, nisko wykwalifikowane i zatrudnione na niepewnych warunkach.

„Miał on także negatywny wpływ na wynagrodzenia. W związku z tym należy popierać europejskie ramy dotyczące minimalnych wynagrodzeń, aby zapewnić lepszą ochronę pracowników w przyszłości, wzmocnić spójność społeczną i zapobiegać ubóstwu pracujących, a także drenażowi mózgów z regionów, w których zarobki są szczególnie niskie” – zauważył Kaiser.

Z kolei burmistrz Klużu-Napoki (Rumunia) Emil Boc przedstawił opracowany przez siebie projekt opinii w sprawie europejskiego obszaru edukacji. Komisja Europejska chciałaby, aby Unia Europejska i państwa członkowskie osiągnęły ten cel do 2025 r. W opinii zwrócono uwagę na potrzebę określenia regionalnych potrzeb edukacyjnych i zmniejszenia obecnych dysproporcji edukacyjnych między obszarami wiejskimi i miejskimi.

„Europejski obszar edukacji jest kluczem do lepszych miejsc pracy, które będą również lepiej opłacane w UE. Przyczyni się też do zmniejszenia nietolerancji, zwiększenia akceptacji i wzmocnienia tożsamości europejskiej - powiedział Boc.

Dodał, że pozwoli to na oddolne wzmocnienie Europy i że w ostatecznym rozrachunku europejski obszar edukacji jest kluczem do lepszej demokracji w całej Unii Europejskiej.

Obie opinie zostaną przyjęte na następnej sesji plenarnej KR-u w dniach 17–19 marca.

kic/

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 23.02.2021, 16:15
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ