Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MF: Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu 2023 (komunikat)

28.05.2024, 20:15aktualizacja: 29.05.2024, 12:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Rząd przyjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok wraz z uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2023.

- Dochody budżetu państwa wyniosły 574,0 mld zł , wydatki ok. 659,6 mld zł.

- Deficyt budżetu państwa zamknął się w kwocie 85,6 mld zł.

- W stosunku do 2022, dochody budżetu państwa wzrosły nominalnie o 13,7 proc., a realnie o 2,1 proc.

Dochody

Dochody budżetu państwa w 2023 r. wyniosły 574,0 mld zł i były niższe o 4,6 proc. w stosunku do kwoty zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2023. W porównaniu do 2022 r. wzrosły nominalnie o 13,7 proc., a realnie o 2,1 proc.

Głównym źródłem dochodów budżetu państwa w 2023 r. były dochody podatkowe, które wyniosły blisko 506,9 mld zł i stanowiły 14,9 proc. PKB. W porównaniu z 2022 r. wzrosły głównie dochody z PIT, VAT i podatku akcyzowego.

Dochody z tych źródeł stanowiły razem 73,3 proc. łącznych dochodów budżetu państwa.

Wydatki

Wydatki budżetu państwa, w kwocie 659,6 mld zł, były niższe od zaplanowanych w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r. o 4,9 proc.

W porównaniu z 2022 r. zrealizowane wydatki budżetu państwa w roku 2023 były wyższe o 142,2 mld zł. Nominalnie wydatki były wyższe o 27,5 proc., realnie natomiast o 14,4 proc.

Udział zrealizowanych wydatków budżetu państwa w 2023 r. w PKB wyniósł 19,3 proc.

Deficyt

Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości 85,6 mld zł, jego wykonanie było niższe o 6,9 proc. od wielkości zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) według ESA2010 wyniósł w 2023 r. 173,8 mld zł, tj. 5,1 proc. PKB i w stosunku do 2022 r. wzrósł o ok. 67,9 mld zł tj. 1,7 pkt proc. r/r.

Dług

Na koniec 2023 roku Państwowy Dług Publiczny (PDP) wyniósł 1.328.107,4 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca 2022 roku o 118.609,4 mln zł. W relacji do PKB, PDP spadł z 39,3 proc. do 38,9 proc.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł na koniec 2023 roku 1.691.179,8 mln zł. Oznacza to wzrost o 178.407,1 mln zł w stosunku do końca 2022 roku. Jednocześnie w 2023 roku relacja zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wyniosła 49,6 proc., w stosunku do 49,2 proc. na koniec 2022 roku.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jls/ lm/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.05.2024, 20:15
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ