Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: minister K. Pełczyńska-Nałęcz: musimy jasno określić, jakie są cele i kierunki rozwoju Polski (komunikat)

20.06.2024, 14:40aktualizacja: 20.06.2024, 14:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Omówienie priorytetów rozwoju Polski do 2035 r. oraz Planu Społeczno-Klimatycznego na lata 2026-2032 – to główne tematy poruszone podczas debaty w ramach okrągłego stołu zorganizowanego w MFiPR. Dotyczył on wyzwań strategicznych związanych z wprowadzeniem nowego unijnego systemu handlu emisjami ETS2. W dyskusji uczestniczyła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"W moim przekonaniu Polska stoi dzisiaj wobec ogromnych, wewnętrznych i zewnętrznych, wyzwań rozwojowych. Jeśli sami jasno nie określimy, co jest naszym celem i w jakim kierunku idziemy, to świat zdecyduje o tym za nas" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"W MFiPR przygotowujemy dwa dokumenty, które muszą być ze sobą spójne i gotowe w ciągu roku. Oba dotyczą rozwoju Polski. Pierwszy to Plan Społeczno-Klimatyczny, który wynika z wchodzenia UE, w tym także Polski, w ETS2. Jego podstawą jest Społeczny Fundusz Klimatyczny. To takie drugie KPO, bo jego mechanizm jest podobny, ale cel nakierowany jest na transformację energetyczną i łagodzenie konsekwencji społecznych, które z niej wynikają" – podkreśliła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, i dodała - "Drugi dokument, nad którym pracujemy w MFiPR, to średniookresowa strategia rozwoju Polski na najbliższą dekadę. Jestem przekonana, że jest ona niezbędna jako coś realistycznego, co wskaże priorytety polityki inwestycyjnej oraz kierunki rozwojowe polityki regionalnej i przemysłowej dla różnych poziomów administracji – od rządowej do samorządowej. Robimy to wszystko po to, aby cele rozwojowe Polski mogły być kontynuowane przez lata".

Dyskusja, która odbyła się w gronie ekspertów i przedstawicieli innych resortów, dotyczyła dalszego rozwoju Polski w kontekście długofalowych wyzwań, jakie stoją przed całą Europą. Debata stanowi podstawę do dalszej dyskusji nt.:

1) priorytetów rozwojowych Polski do roku 2035 wobec dominujących trendów w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatycznych oraz transformacji energetycznej;

2) szans i zagrożeń dla Polski, jakie wynikają z wprowadzenia nowego systemu handlu emisjami ETS2;

3) najbardziej efektywnych sposobów łagodzenia negatywnych zjawisk wynikających z wprowadzenia ETS2, które dotykają gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu (tj. ubóstwo energetyczne, ubóstwo transportowe).

Strategia i plan rozwoju Polski

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło prace nad przygotowaniem nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju do 2035 r. oraz Planu Społeczno-Klimatycznego będącego podstawą wykorzystania środków ze Społecznego Funduszu Klimatycznego w latach 2026-2032.

Oba dokumenty muszą być ze sobą spójne i powinny być gotowe w połowie przyszłego roku. Zostanie w nich omówiona kwestia transformacji energetycznej, która przyczynia się do zmniejszenia emisyjności gospodarki.

Średniookresowa strategia rozwoju kraju do 2035 r. powstanie na bazie Koncepcji Rozwoju Kraju 2050, która obecnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Do listopada br. KRK 2050 ma być przekazana na Komitet Stały i Radę Ministrów.

Plan społeczno-klimatyczny zostanie poddany konsultacjom publicznym z władzami lokalnymi i regionalnymi, przedstawicielami partnerów społecznych i gospodarczych, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami młodzieżowymi oraz innymi zainteresowanymi stronami.

Środki na realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu

Społeczny Fundusz Klimatyczny (SFK) to nowe narzędzie służące wsparciu finansowemu osób i przedsiębiorstw, które najbardziej odczuwają skutki wprowadzenia nowego systemu handlu emisjami dla budynków, transportu drogowego i paliw dla dodatkowych sektorów. Ma za zadanie zwalczanie ubóstwa energetycznego oraz poprawę dostępu do mobilności o zerowej i niskiej emisji w UE. Łączna przewidywana alokacja dla Funduszu wynosi 65 mld euro. Polski udział wyniesie 17,60%, czyli 11 439 026 446 euro.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ pmal/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.06.2024, 14:40
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ