Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFIPR: Przyszłość polskiej gospodarki zależy od skali inwestycji w B+R, cyfryzacji i rozwoju kompetencji (komunikat)

08.11.2023, 14:05aktualizacja: 08.11.2023, 14:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Podsumowanie realizacji programów operacyjnych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz analiza pierwszych doświadczeń z realizacji Funduszy Europejskich 2021-2027 – to główne tematy trzeciej edycji konferencji „Horyzont Innowacji”. W wydarzeniu uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Najskuteczniejszą drogą do budowania stabilnej, bezpiecznej i zapewniającej dobrobyt gospodarki XXI wieku jest inwestowanie w badania, naukę, rozwój kompetencji oraz cyfryzację. Niezwykle istotną rolę zarówno w poprzedniej, jak również w obecnej perspektywie finansowej, odgrywają w tych działaniach Fundusze Europejskie

– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

- Nasz „horyzont innowacji” znajduje się już w innym miejscu niż był w 2014 roku. Przyczyniły się do tego sukcesy beneficjentów, którzy w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach POIR zrealizowali w sumie ponad 14 tys. projektów, w tym ponad 2,5 tys. w kluczowym obszarze badań przemysłowych i prac rozwojowych. Bardzo dużo projektów dotyczyło jednak promocji polskich marek. W ostatnich latach polskie firmy nie tylko myślały o tworzeniu nowych produktów i usług, ale także starały się zaistnieć na krajowym i zagranicznych rynkach. Jestem przekonana, że te działania będą kontynuowane w perspektywie finansowej 2021-2027 np. przy wsparciu z programu FENG - podkreśliła wiceszefowa MFiPR.

Uczestnicy trzeciej edycji konferencji „Horyzont Innowacji”, oprócz wymiany opinii i doświadczeń, zapoznali się z ofertą, jaką dla przedsiębiorców ma program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Mogli się również dowiedzieć o znaczeniu innowacji dla obronności i rolnictwa w naszym kraju, a także jak sięgnąć po granty z programów ogólnoeuropejskich - takich jak Horyzont Europa.

Pierwsze nabory w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

W programie FENG największy nacisk położony jest na dwa kluczowe obszary – transformację ekologiczną i cyfrową. Stanowi to odpowiedzieć nie tylko na wyzwania wspólnotowe, które znalazły wyraz w postanowieniach Europejskiego Zielonego Ładu i Europejskiej Agendzie Cyfrowej, ale także tworzy i wzmacnia nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę.

Budżet programu FENG wynosi prawie 8 mld euro (około 37 mld zł), z których już korzysta szeroka gama odbiorców. Jego adresatami są przede wszystkim przedsiębiorcy – mali, średni, duzi, którzy mogą występować po wsparcie sami, w konsorcjach przedsiębiorstw lub w konsorcjach z organizacjami pozarządowym lub z jednostkami badawczymi. Program gwarantuje różne formy wsparcia, w tym m.in. dotacje, instrumenty kapitałowe i gwarancyjne.

Do 5 listopada 2023 roku ogłoszono 41 naborów (24 konkursy i 17 niekonkurencyjnych) z alokacją wynoszącą ponad 18 mld zł.

Przedsiębiorcy, którzy szukają wsparcia w przygotowaniu projektów i wniosków o dofinansowanie z tego programu, mogą skorzystać z bezpłatnych usług informacyjnych udzielanych przez doświadczonych ekspertów branżowych (Innovation Coach, usługa STEP, czy specjalnie adresowana dla nich infolinia).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ amac/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.11.2023, 14:05
Źródło informacji MFIPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ