Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Rusza nabór do Programu „Plan Działań dla Miast” (komunikat)

14.10.2021, 14:49aktualizacja: 14.10.2021, 14:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MFiPR informuje:

Od dziś do 10 listopada samorządy będą mogły zgłosić swój projekt. "Musi on realizować przynajmniej jeden z celów zrównoważonego rozwoju. Program ma zmieniać nasze małe ojczyzny i zmobilizować miasta do odważnych działań" – wyjaśnia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak

"Do 2050 roku aż 70 procent ludności świata będzie mieszkać w miastach. Ich odpowiedzialny i zrównoważony rozwój to ogromne wyzwanie dla samorządów. Chcemy im pomóc i stworzyć dokument będący drogowskazem dla wszystkich miast – „Plan Działań dla Miast”. Jednocześnie będzie on dziedzictwem organizowanego w czerwcu przyszłego roku Światowego Forum Miejskiego" – tłumaczy wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Czym jest Plan Działań dla Miast

Program „Plan Działań dla Miast” to inicjatywa towarzysząca 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum – WUF11) – największego i najważniejszego wydarzenia związanego z miastami. To także instrument wdrożeniowy przewidziany w powstającej obecnie nowej Krajowej Polityce Miejskiej 2030.

Ideą Programu jest pomoc miastom w odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwoju. Przewiduje on indywidualne wsparcie doradcze dla miast, które chcą realizować projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju. Wypracowane zostaną też ogólne wskazówki dla mieszkańców dotyczące sposobów aktywnego udziału w rozwoju miasta, na przykład współzarządzania nim czy wpływania na jego przestrzeń.

Opracowany wspólnie z miastami „Plan Działań dla Miast” będzie polską odpowiedzią na wyzwania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju stawianych przez Agendę 2030. Zostanie on ogłoszony i podpisany w czerwcu 2022 roku, w trakcie 11. sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach.

Kto może się zgłosić

Zaproszenie do udziału w Programie kierowane jest do wszystkich miast w Polsce, niezależnie od ich wielkości – gmin miejskich lub miejsko-wiejskich.

Program zostanie przeprowadzony w pięciu etapach:

- wyłonienie miast uczestniczących w Programie

- indywidualne wsparcie doradcze przy przygotowaniu i realizacji projektów w każdym z miast

- opracowanie wspólnego dokumentu – „Planu Działań dla Miast” – obejmującego opis wyzwań i charakterystykę projektów każdego z miast

- przygotowanie realizacji i wdrożenia projektów działań w PDM

- opracowanie narzędziownika, będącego instruktażem dla społeczności lokalnych i mieszkańców dotyczącym tego, jak mogą wpływać na przestrzeń miejską oraz na procesy zarządzania miastem.

Jak się zgłosić

Nabór do Programu odbywa się za pośrednictwem internetowego generatora zgłoszeń, dostępnego pod adresem: http://obserwatorium.miasta.pl/pdm/generator-zgloszen/i trwa do 10 listopada.

Wszystkie zainteresowane samorządy mogą wziąć udział w spotkaniach informacyjnych dotyczące Programu. Wstępny harmonogram przewiduje pięć spotkań online w terminach:

18 października, 10.00 i 14.00,26 października, 9.00, 3 listopada, 10.00, 5 listopada, 10.00, 8 listopada, 10.00.

Ponadto, możliwe będzie umówienie się na indywidualne warsztaty-konsultacje dotyczące wyboru zgłaszanego projektu w Programie oraz wskazania wypełnianych celów zrównoważonego rozwoju.

Niezbędne informacje na temat PDM dostępne są na stronie internetowej Programu: http://obserwatorium.miasta.pl/pdm/.

Wszystkie pytania dotyczące Programu prosimy kierować na adres e-mail: pdm@irmir.pl.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ ewes/ mmu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.10.2021, 14:49
Źródło informacji MFiPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ