Newsletter

ADIUVO INVESTMENTS SA (14/2022) Odtajnienie przez AWM opóźnionej informacji poufnej nt. zawarcia niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego zbycia technologii CSS

16.06.2022, 23:57aktualizacja: 16.06.2022, 23:58

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 14/2022

Zarząd Adiuvo Investments S.A. informuje, że w związku z ustaniem w dniu 16 czerwca 2022 r. przesłanki, o której mowa w art. 17 ust. 4 lit. a Rozporządzenia MAR, odnoszącej się do instytucji opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, zastosowanego zgodnie z art. 17 ust 4. Rozporządzenia MAR w odniesieniu do informacji nt. prowadzenia przez Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent]negocjacji w przedmiocie możliwej transakcji nabycia technologii CSS [Negocjacje] Emitent przekazał w dniu dzisiejszym opóźnioną informację poufną do publicznej wiadomości.

Emitent podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości w dniu 01 marca 2022 r. informacji poufnej o zawarciu z jednym z liderów branżowych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych niewiążącego dokumentu Letter of Intent [LoI], na podstawie którego kupujący rozpoczął proces due dilligence związany z zakupem pełnych praw do technologii CSS.

Na podstawie LoI Emitent udzielili Partnerowi wyłączności negocjacyjnej. LoI określa podstawowe parametry finansowe i biznesowe potencjalnej transakcji. Dokument ma charakter niewiążący, z wyjątkiem m.in. postanowień dotyczących wyłączności oraz poufności.

Zawarcie transakcji jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających, obejmujących w szczególności zakończenie z satysfakcjonującym wynikiem procesu due diligence, który partner rozpoczął wraz z podpisaniem dokumentu Lol.

Zgodnie z zapisami Lol intencją stron jest sfinalizowanie transakcji sprzedaży w okresie 2 mcy od dnia publikacji niniejszego raportu. Emitent wyjaśnia, że na dzień publikacji niniejszego raportu proces due diligence pozostaje w toku, a także rozpoczęły się prace nad dokumentacją prawną dot. finalnej umowy z partnerem. Kupujący otrzymał od Emitenta wszystkie wymagane informacje i przeprowadził szczegółowy proces oceny procesu produkcji wraz z zespołem Emitenta w Izraelu.

Przekazanie do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji poufnej w dacie jej wystąpienia oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu bieżącego mogłoby w ocenie Emitenta wywołać wystąpienie negatywnych skutków związanych z wystąpieniem zachowań stron trzecich, które potencjalnie mogłyby wpłynąć negatywnie na przebieg negocjacji dotyczących transakcji oraz równolegle prowadzonych przez Emitenta rozmów z Instytucjami finansowymi oraz potencjalnymi partnerami finansowymi. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

O kolejnych istotnych etapach procesu negocjacyjnego Adiuvo Investments S.A. oraz Emitent będą informowali w trybie właściwych raportów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.06.2022, 23:57
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.