Newsletter

ADIUVO INVESTMENTS SA (16/2024) Uzupełnienie skorygowanego raportu rocznego za 2023 rok.

17.06.2024, 21:38aktualizacja: 17.06.2024, 21:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 16/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 11 czerwca 2024 r. Stanowiska Zarządu Adiuvo Investments S.A. odnoszącego się do wyrażonej przez rmę audytorską w raporcie z badania skorygowanego rocznego sprawozdania nansowego za 2023 rok opinii z zastrzeżeniami, Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Emitent, Spółka] przekazuje w załączeniu opinię Rady Nadzorczej Spółki odnoszącą się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego opinii z zastrzeżeniem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.06.2024, 21:38
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ