Newsletter

ADIUVO INVESTMENTS SA (19/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku

23.06.2022, 20:23aktualizacja: 23.06.2022, 20:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 19/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2022 r. [ZWZ]. Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał, a ponadto nie wystąpiła sytuacja poddania pod głosowanie uchwały, która nie została podjęta.

Dodatkowo Spółka informuje, że roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6-8 porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 3 maja 2022 r., natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 5 porządku obrad ZWZ i Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 r., będące przedmiotem obrad w ramach punktu 13 porządku obrad ZWZ, zostało przekazane publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 11/2022.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.06.2022, 20:23
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.