Newsletter

Biznes i finanse

ASSECO BS SA Raport okresowy półroczny za 2021 P

29.07.2021, 18:22aktualizacja: 29.07.2021, 18:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2021 P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Przychody operacyjne 142 804 131 266 31 405 29 556
Zysk z działalności operacyjnej 40 213 38 670 8 844 8 707
Zysk brutto 40 328 37 316 8 869 8 402
Zysk netto 32 960 31 226 7 249 7 031
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 384 43 398 8 441 9 772
Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej 28 456 5 438 6 258 1 224
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (71 021) (63 700) (15 619) (14 343)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2020 roku) 2 433 6 614 538 1 433
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,99 0,93 0,21 0,21

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 29.07.2021, 18:22
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ