Newsletter

ATLANTA POLAND SA (7/2024) Podpisanie aneksu do umowy kredytu

06.06.2024, 16:35aktualizacja: 06.06.2024, 16:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 7/2024

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 6 czerwca 2024 r. pomiędzy ATLANTA POLAND S.A. a PKO BP S.A. został podpisany aneks do Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego z dnia 7 lipca 2008 r. (dalej jako: "Umowa").

Przedmiotem aneksu do Umowy są w szczególności zmiany w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy do dnia 9 czerwca 2027 r. oraz podwyższenia kwoty limitu o 11 000 tys. PLN tj. do kwoty 60.000 tys. PLN.

Limit Umowy wynoszący obecnie 60.000 tys. PLN może być wykorzystany jako:

a) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 51.000 tys. PLN, tj. do wysokości 85% limitu, który może zostać wykorzystany w walutach PLN, EUR i USD,

b) kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 5.000 tys. PLN, tj. do wysokości 8,33% limitu, który może zostać wykorzystany w walutach PLN, EUR i USD

c) kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 4.000 tys. zł, tj. do wysokości 6,67% limitu, który może zostać wykorzystany w walutach PLN, EUR i USD

d) akredytywy dokumentowe, które będą otwierane w walutach PLN, EUR, USD do kwoty 25.000 tys. PLN, tj. do wysokości 41,67% limitu,

e) gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym, które będą udzielane w walutach PLN, EUR, USD do kwoty 27.000 tys. PLN, tj. do wysokości 45% limitu.

O zawarciu Umowy Spółka informowała Raportem bieżącym Nr 15/2008 z dnia 8 lipca 2008 r.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o podpisaniu ww. aneksu do Umowy z uwagi na fakt, iż Umowa, której dotyczy aneks uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 06.06.2024, 16:35
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ