Newsletter

ATLANTA POLAND SA (9/2023) Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.

15.11.2023, 15:12aktualizacja: 15.11.2023, 15:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 9/2023

Działając na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2023r. Rada Nadzorcza Spółki:

- powołała Panią Joannę Kurdach do Zarządu ATLANTA POLAND S.A. na okres kolejnej 3 letniej kadencji powierzając jej funkcję Członka Zarządu, oraz

- powołała Pana Macieja Nienartowicza do Zarządu ATLANTA POLAND S.A. na okres kolejnej 3 letniej kadencji powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pani Joanna Kurdach jest absolwentką Politechniki Radomskiej, na Wydziale Elektrotechniki i Transportu. Z ATLANTA POLAND S.A. Pani Joanna Kurdach związana jest od 2013r., rozpoczynając pracę w dziale zakupów Spółki. Od 08.08.2016r. Pani Joanna Kurdach pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Zarządzającego Zakładu Bakalii Konfekcjonowanych ATLANTA POLAND S.A. we Włocławku a w dniu 06.06.2017r. została powołana do Zarządu ATLANTA POLAND S.A. jako Członek Zarządu.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe Pani Joanny Kurdach, zdobyte w firmach: Hordgal Sp. z o.o., Bakalland S.A. oraz Paranuss Sp. z o.o., związane jest z branżą spożywczą i rozwijane było w różnych obszarach, między innymi: w logistyce, zarzadzaniu gospodarką magazynową i zakupach.

Pani Joanna Kurdach nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta. Pani Joanna Kurdach nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Maciej Nienartowicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, posiada tytuł magistra inżyniera. W okresie 01.01.1992 - 31.10.1993 Pan Maciej Nienartowicz pełnił funkcję kierownika działu handlu zagranicznego w ATLANTA POLAND Sp. z o.o. Z ATLANTA POLAND S.A. Pan Maciej Nienartowicz związany jest od 01.11.1993r. Od początku współpracy ze Spółką Pan Maciej Nienartowicz odpowiedzialny był za obszar działalności związany z importem, pełniąc między innymi funkcję dyrektora działu importu. W dniu 20.06.2008r. został powołany do Zarządu ATLANTA POLAND S.A. jako Wiceprezes Zarządu.

Pan Maciej Nienartowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ATLANTA POLAND S.A. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta. Pan Maciej Nienartowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.11.2023, 15:12
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii