Newsletter

ATLANTIS SE (12/2023) Publikacja zaktualizowanego Dokumentu Informacyjnego. (Publication of an updated Information Document).

27.12.2023, 20:42aktualizacja: 27.12.2023, 20:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 12/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Podstawa prawna: Inne uregulowania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku Zarząd Spółki publikuje nowy zaktualizowany Dokument Informacyjny.

Niniejszy Dokument sporządzony został w trybie artykułu 1 ust. 5 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 168, str. 12).

With reference to the current report No. 11/2023 of November 13, 2023, the Management Board of the Company publishes a new updated Information Document.

This Document has been drawn up pursuant to Article 1 sec. 5 lit. g) Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC of 2003/71/EC of June 14, 2017 (Journal of Laws UE.L No. 168, p. 12).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.12.2023, 20:42
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ