Newsletter

ATLANTIS SE (8/2024) Rejestracja zmian w Statucie Spółki. (Registration of amendments to the Articles of Association)Rejestracja zmian w Statucie Spółki. (Registration of amendments to the Articles of Association)

10.06.2024, 17:24aktualizacja: 10.06.2024, 17:25

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 8/2024

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 10.06.2024 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister) dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23.02.2024 roku.

W związku z niniejszym aktualne brzmienie punktu 2.1 oraz punktu 2.4 Statutu Spółki jest następujące:

2.1. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1 000 000 (jeden milion) euro, maksymalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 4 000 000 (cztery miliony) euro.

2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 40 000 000 ( czterdzieści milionów) akcji.

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki Atlantis wynosi 1 012 500 EURO a aktualna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta to 10 125 000 .

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.

The Management Board of Atlantis SE with its registered office in Tallinn informs that on 10/06/2024 the Commercial Companies Register (Ariregister), competent for Estonian law, registered the amendments to the Company's Articles of Association resulting from the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 23/02/2024.

As a result of this, the current wording of point 2.1 and point 2.4 of the Company's Articles of Association is as follows:

2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 1 000 000 (one million) euros and the maximum amount of share capital is 4 000 000 (foru million) euros.

2.4. The minimum of the shares of the Company without nominal value is 10 000 000 (ten million) sharesand the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 40 000 000 (forty million) shares.

Share capital Atlantis SE is 1 012 500 EUR

The current number of shares issued by the Issuer is 10 125 000.

Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Articles of Association in the Polish, English and Estonian language versions.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.06.2024, 17:24
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ