Newsletter

Bank Pekao: sektor finansowy odgrywa znaczącą rolę w finansowaniu transformacji energetycznej

10.11.2022, 12:18aktualizacja: 10.11.2022, 13:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP MediaRoom - kadr z filmu
PAP MediaRoom - kadr z filmu
„W obecnej trudnej sytuacji geopolitycznej, wywołanej wojną w Ukrainie i związanym z nią kryzysem na rynku energii, banki mogą przyczynić się do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego, finansując projekty, służące transformacji w tej dziedzinie” - wskazywał Paweł Strączyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. Dyskusja o roli banków w nowej rzeczywistości odbyła się w ramach Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Warszawie.

„Dostrzegam znaczącą rolę banków w finansowaniu transformacji energetycznej Polski. Czekające nas niezbędne inwestycje w nowoczesną energetykę odnawialną, bez sektora finansowego po prostu się nie powiodą – mówił Paweł Strączyński. - Jeżeli wydatki na transformację szacowane są na kwotę ok. 1 bln 700 mld zł, to trudno sobie wyobrazić, żeby można je było sfinansować z jednego czy z dwóch źródeł. Z pewnością powinien to być miks środków prywatnych zgromadzonych w sektorze finansowym oraz środków publicznych” – zaznaczył. 

Jak podkreślił wiceprezes Strączyński, Bank Pekao bardzo aktywnie angażuje się w różnego rodzaju projekty związane z ograniczeniem emisji. 

„Według nas jest to ścieżka do stabilności i bezpieczeństwa energetycznego” - stwierdził. 

W opinii wiceprezesa Banku Pekao, jeżeli Polska nie zapewni sobie stabilnych i odpowiednich cenowo dostaw nośników energii, to będzie nieustannie narażona na wahania związane z sytuacją polityczną. 

„Uważam, że im szybciej uniezależnimy się od paliw kopalnych, tym większe korzyści polska gospodarka odniesie z tego tytułu” – tłumaczył. 

Paweł Strączyński odniósł się również do wyzwań i szans związanych z odbudową Ukrainy po zakończonej wojnie. 

„W mojej ocenie najważniejsza dla Ukrainy będzie nie jej odbudowa, ale całkowita przebudowa” – wskazał. Zwrócił uwagę, że nasz wschodni sąsiad poniósł podczas działań wojennych ogromne straty, a odbudowa kraju pochłonie setki miliardów dolarów (według obecnych szacunków ok. 300-500 mld USD). 

„Infrastruktura krytyczna, w tym przede wszystkim energetyczna Ukrainy, została zniszczona w 40 procentach. Straty, które poniosła gospodarka ukraińska, to jest także 5 mln miejsc pracy, utrata dochodów rzędu setek miliardów, utrata zdolności wytwórczych PKB rzędu 30-45 proc. – wymieniał wiceprezes Banku Pekao. - Najważniejsze pytanie brzmi, czy Ukraina zostanie przebudowana nie tylko infrastrukturalnie, ale także ekonomicznie i politycznie. Jeżeli tak się nie stanie, to będzie – w mojej ocenie - ogromna tragedia dla Ukrainy ze względu na niewykorzystaną szansę” – zwrócił uwagę Paweł Strączyński. 

W jego ocenie przyszłość polskiego sektora bankowego na najbliższy rok czy dwa, mimo ryzyk związanych z możliwym spowolnieniem gospodarczym, rysuje się raczej w jaśniejszych barwach. 

Paweł Strączyński uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Kryzys globalizacji, napięcia między mocarstwami i wojna w Ukrainie - jaka będzie rola banków w nowej rzeczywistości?”, inaugurującym ósmą edycję Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, który odbywa się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniach 8-9 listopada. Wydarzenie jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego, skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców i inwestorów. Współorganizatorem Kongresu, od jego pierwszej edycji w roku 2015 jest Bank Pekao S.A.

Źródło informacji: PAP MediaRoom
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
Data publikacji 10.11.2022, 12:18
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ