Newsletter

BENEFIT SYSTEMS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

15.05.2024, 17:19aktualizacja: 15.05.2024, 17:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS 3 miesiące 2024 3 miesiące 2023 3 miesiące 2024 3 miesiące 2023
Przychody ze sprzedaży 801 108 625 311 185 394 133 032
Zysk z działalności operacyjnej 123 034 65 734 28 473 13 985
Zysk przed opodatkowaniem 117 720 64 734 27 243 13 772
Zysk netto 93 076 53 527 21 540 11 388
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 92 118 52 372 21 318 11 142
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 244 756 177 101 56 642 37 677
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -49 950 -39 583 -11 560 -8 421
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -67 441 -55 647 -15 607 -11 839
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 127 365 81 871 29 475 17 418
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 2 952 037 2 933 542 2 952 037 2 933 542
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt. 2 960 070 2 935 600 2 960 070 2 935 600
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / w EUR) 31,20 17,85 7,22 3,80
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR) 31,12 17,84 7,20 3,80
GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS na 31.03.2024 na 31.12.2023 na 31.03.2024 na 31.12.2023
Aktywa 2 947 530 2 800 423 685 329 644 072
Zobowiązania długoterminowe 1 022 374 989 847 237 712 227 656
Zobowiązania krótkoterminowe 815 540 812 246 189 621 186 809
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 108 269 996 758 257 683 229 245
Kapitał podstawowy 2 958 2 934 688 675
Liczba akcji w szt. 2 958 292 2 933 542 2 958 292 2 933 542
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 374,63 339,78 87,11 78,15
BENEFIT SYSTEMS S.A. 3 miesiące 2024 3 miesiące 2023 3 miesiące 2024 3 miesiące 2023
Przychody ze sprzedaży 540 230 408 365 125 021 86 878
Zysk z działalności operacyjnej 87 110 48 557 20 159 10 330
Zysk przed opodatkowaniem 92 255 52 878 21 350 11 250
Zysk netto 73 931 43 328 17 109 9 218
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 199 843 151 048 46 248 32 135
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -44 815 -9 298 -10 371 -1 978
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -43 105 -56 717 -9 975 -12 066
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 113 416 85 033 26 247 18 090
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 2 952 037 2 933 542 2 952 037 2 933 542
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt. 2 960 070 2 935 600 2 960 070 2 935 600
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / w EUR) 25,04 14,77 5,79 3,14
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / w EUR) 24,98 14,76 5,78 3,14
BENEFIT SYSTEMS S.A. na 31.03.2024 na 31.12.2023 na 31.03.2024 na 31.12.2023
Aktywa 2 418 711 2 320 183 562 373 533 621
Zobowiązania długoterminowe 651 224 631 231 151 416 145 177
Zobowiązania krótkoterminowe 620 507 621 986 144 274 143 051
Kapitał własny 1 146 980 1 066 966 266 684 245 392
Kapitał podstawowy 2 958 2 934 688 675
Liczba akcji w szt. 2 958 292 2 933 542 2 958 292 2 933 542
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / w EUR) 387,72 363,71 90,15 83,65

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.05.2024, 17:19
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ