Newsletter

BEST SA (16/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BEST S.A., które odbyło się 18 czerwca 2024 roku

18.06.2024, 12:55aktualizacja: 18.06.2024, 12:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 16/2024

BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2024 roku ("ZWZ"):

Krzysztof Borusowski: liczba głosów na ZWZ Emitenta 23.820.439; udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ Emitenta 86,54%; udział w ogólnej liczbie głosów 80,98%.

Marek Kucner: liczba głosów na ZWZ Emitenta 2.966.785; udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ Emitenta 10,79%; udział w ogólnej liczbie głosów 10,09%.

Emitent posłużył się pojęciem "ogólnej liczby głosów" w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.06.2024, 12:55
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ