Newsletter

BGK: 1/4 kredytów dla sektora MŚP objęta gwarancjami de minimis

27.09.2022, 08:00aktualizacja: 27.09.2022, 08:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP/Kadr z filmu
PAP/Kadr z filmu
Blisko 1/4 kredytów udzielonych sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw została objęta gwarancjami de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego – wynika z raportu opublikowanego przez BGK. Przez około 10 lat trwania programu gwarancji de minimis bank objął nimi kredyty dla MŚP warte niemal 215 mld zł.

Badanie przeprowadzone przez BGK wśród przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy pozyskali kredyt z gwarancją de minimis w 2021 r. potwierdza, że gwarancja de minimis ułatwia mikro, małym i średnim firmom dostęp do finansowania, pomaga zwiększyć zatrudnienie oraz inwestować w innowacyjne projekty.

,,Wyniki naszych badań potwierdzają skuteczność i wymierne korzyści gwarancji dla całej gospodarki, szczególnie w czasie kryzysu. Już niemal co czwarta złotówka kredytu udzielonego polskim firmom z sektora MŚP jest objęta zabezpieczeniem w postaci gwarancji de minimis. To najwyższy wynik w historii naszych pomiarów. Co ciekawe, przedsiębiorcy, którzy skorzystali z gwarancji de minimis są odważniejsi, częściej inwestują w projekty innowacyjne” – poinformował Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Badanie Banku Gospodarstwa Krajowego wykazało, że po zniesieniu pandemicznych ograniczeń zmienił się wpływ gwarancji de minimis na sektor MŚP – teraz nie tylko pozwalają one przetrwać firmom na rynku, ale zapewniają im stabilizację i poprawę sytuacji, bo 48 proc. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie skorzystały z takich gwarancji. 

,,Zapewnienie kompleksowej oferty finansującej potrzeby rozwojowe i płynnościowe przedsiębiorstw jest kluczowym celem rozwoju przedsiębiorczości, jednego z programów modelu biznesowego BGK. Jak wynika z raportu, przez około 10 lat Bank Gospodarstwa Krajowego objął gwarancjami de minimis kredyty o skumulowanej wartości równej blisko 215 mld zł. W czasie pandemii koronawirusa przedsiębiorcy znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji, dlatego zaoferowaliśmy im gwarancje de minimis na zmodyfikowanych, bardziej atrakcyjnych zasadach” – powiedział Mateusz Olszak, dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń BGK.

Analiza banku wykazała także, że gwarancje de minimis pozyskane w 2021 roku wciąż odgrywały istotną rolę w ograniczaniu negatywnych konsekwencji pandemii COVID-19. Dwie piąte pytanych przez bank przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy skorzystali z gwarancji de minimis uważa, że uzyskane finansowanie pomogło im przetrwać wywołany pandemią kryzys, a 89 proc. z nich twierdzi, że pozyskany dzięki gwarancji kredyt przełożył się na stabilizację lub poprawę ich sytuacji finansowej. Z badania banku wynika, że przez 10 lat trwania programu, dzięki gwarancjom de minimis zostało zachowanych lub utworzonych ponad pół miliona miejsc pracy.

Bank Gospodarstwa Krajowego ocenił, że gwarancje de minimis zmniejszają tzw. lukę finansową, co oznacza, że dostęp do finansowania zyskują również ci przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy bez nich nie otrzymaliby kredytu. Jak wynika z deklaracji, aż 48 proc. firm miałoby ograniczony do finansowania, gdyby nie skorzystały z gwarancji de minimis.

Z raportu BGK wynika również, że inwestycje firm korzystających z gwarancji de minimis częściej miały charakter innowacyjny, a w trakcie pandemii zdecydowanie rzadziej niż w przypadku innych przedsiębiorstw były wstrzymywane, spowolniane lub ograniczane.

Źródło informacji: PAP MediaRoom
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
Data publikacji 27.09.2022, 08:00
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ