Newsletter

Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Premiera wyników badań I edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

13.05.2022, 11:52aktualizacja: 13.05.2022, 12:02

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PARP
PARP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online w ramach „Branżowych czwartków”, towarzyszące publikacji raportu z pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II dla branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, zrealizowanych we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Wydarzenie odbędzie się 26 maja o godz. 10:00. Poruszony zostanie m.in. temat strategii firm dotyczących zapotrzebowania na kompetencje wśród pracowników, odpowiedzialności firm z branży dotyczącej informowania i edukowania o zagrożeniach, roli branży i wyzwań stojących przed nią w kontekście aktualnych wydarzeń.

Projekt Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego ma na celu przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w branży i związanego z nimi zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie wyzwań stojących przed branżą, mających swe źródło w zmianach społecznych, gospodarczych, technologicznych i prawnych.

Raport branżowy obejmuje wyniki badań ilościowych, prowadzonych wśród pracodawców sektorów telekomunikacji oraz cyberbezpieczeństwa, a także pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w firmach, działających w tej branży. Wywiady oraz panele eksperckie, stanowiące uzupełnienie badań ankietowych, umożliwiły rozpoznanie trendów, oddziałujących na branżę oraz czekających ją w najbliższych latach zmian, na które silnie wpłynęła pandemia COVID-19.

Sytuacja w branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

Według danych prezentowanych przez GUS, na koniec września 2021 r., w branży telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa działało 15 438 firm.

Mniej więcej połowa przedsiębiorców z branży odczuła pozytywny bądź negatywny wpływ pandemii. Najistotniejszymi problemami przedsiębiorstw, wynikającymi z pandemii COVID-19, był wzrost kosztów funkcjonowania firm oraz dostosowanie procedur firm do wymogów bezpieczeństwa i higieny w związku z zagrożeniem epidemiologicznym (kolejno: 75% i 67% wskazań w przypadku sektora telekomunikacji oraz kolejno: 80% i 81% wskazań w przypadku sektora cyberbezpieczeństwa).

Pozytywnym aspektem wskazanym przez pracodawców (56% z sektora telekomunikacji oraz 71% z sektora cyberbezpieczeństwa) był wzrost liczby usług świadczonych przez firmy. W połowie przedsiębiorstw z sektora telekomunikacji oraz trzech na pięciu z sektora cyberbezpieczeństwa w czasie pandemii nawiązano także współpracę z nowymi partnerami biznesowymi.

„Cyberbezpieczeństwo ma ogromne znaczenie, zarówno dla dostarczycieli usług i towarów o znaczeniu strategicznym, jak i małych i średnich przedsiębiorstw wszystkich branż. Z >>Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2021<<, przygotowanego przez PARP, wynika, że w 2020 r. 95% przedsiębiorstw zastosowało środki bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dane te jasno pokazują, jak duże znaczenie ma branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, co przekłada się na zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników” – mówi Dariusz Budrowski, Prezes PARP.

Przyjaźni pracownikom

Pracodawcy mogą być z siebie dumni, bo badanie pokazuje, że aż 95% pracowników jest zadowolona z wykonywanej pracy, co wynika z dobrej atmosfery panującej w miejscu pracy, wysokiego poziom umiejętności współpracowników, a także dostępu do odpowiednich narzędzi/sprzętu niezbędnych do wykonywania pracy. Jednak pomimo ogólnego zadowolenia ze współpracy ze swoimi przełożonymi, prawie 40% pracowników dostrzega braki u pracodawców w postaci skłonności do unikania podejmowania decyzji.

Pracodawcy starają się być atrakcyjnymi dla pracowników. Najczęściej stawiają na benefit w postaci umożliwienia pracownikom pracy zdalnej. Inne, często stosowane elementy motywacyjne to premie roczne oraz elastyczny czas pracy. Dodatkowo starają się wspierać swoich pracowników w rozwoju kompetencji w miejscu pracy. Korzystanie z przynajmniej jednej formy rozwoju kompetencji u swoich pracowników, zadeklarowało łącznie 86% wszystkich badanych przedsiębiorców.

Specjalista pilnie poszukiwany

W niemal co piątej firmie, spośród wszystkich badanych, poszukiwano nowych pracowników w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie.

W większości przedsiębiorstw pojawiały się problemy związane ze znalezieniem odpowiedniego specjalisty. W sektorze telekomunikacji wynikały one głównie z braku odpowiednich kompetencji, których oczekiwano w przedsiębiorstwach od kandydatów, natomiast w sektorze cyberbezpieczeństwa z niewielkiego zainteresowania ofertą pracy.

W sektorze telekomunikacji, w niemal połowie firm, poszukiwano pracowników na stanowisko inżyniera (każdej specjalizacji), a w sektorze cyberbezpieczeństwa, w co drugiej na stanowisko audytora bezpieczeństwa.

Większość firm przewiduje wzrost zatrudnienia w perspektywie najbliższych 3 lat. W sektorze cyberbezpieczeństwa wzrost ten zakłada 36% przedsiębiorców i jest to o 24 p.p. więcej w stosunku do sektora telekomunikacji. Niezależnie od perspektywy czasowej, najwięcej pracodawców prognozuje, że wzrost zatrudnienia wystąpi głównie w przypadku stanowiska programisty, natomiast w perspektywie 3 lat dotyczyć będzie przede wszystkim zapotrzebowania na stanowisko eksperta ds. bezpieczeństwa (31%; to więcej o 18 p.p. w zestawieniu z perspektywą 12 miesięcy).

Wyzwania dla branży

Aż 51% pracodawców z sektora telekomunikacji i 53% z sektora cyberbezpieczeństwa ma świadomość, że w najbliższych latach powinni zadbać o rozwój pracowników tak, aby utrzymali oni zatrudnienie. Kolejne ważne wyzwanie to spełnienie norm i wymogów dla pojawiających się nowych technologii, ponieważ obecne przepisy prawne nie do końca przystają do rzeczywistości technologicznej (sektor telekomunikacji: 50%, sektor cyberbezpieczeństwa: 49%). Innym ważnym aspektem jest informowanie klientów o zagrożeniach przy korzystaniu z technologii i usług telekomunikacyjnych/internetowych, oferowanych przez firmę (sektor telekomunikacji: 45%, sektor cyberbezpieczeństwa: 49%).

W przypadku niektórych wyzwań zaobserwowano dużą różnicę bezwzględną pomiędzy sektorami (wszystkie na korzyść sektora cyberbezpieczeństwa). Najważniejsze z nich to: znalezienie nowych pracowników z zakresu IT, którzy zajmują się projektowaniem systemów, programów, aplikacji; weryfikacja nowych pracowników w zakresie ich kompetencji i historii o ochronie danych osobowych oraz zwiększenie poziomu dbałości o doświadczenia użytkownika podczas korzystania z technologii i usług oferowanych przez firmę.

Więcej ciekawych wniosków z raportu zostanie przedstawionych na webinarze z cyklu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego”, który odbędzie się 26 maja 2022 r. o godz. 10:00.

Więcej informacji znaleźć można na stronie PARP.

Źródło informacji: PARP

Image
PARP
Image
PARP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 13.05.2022, 11:52
Źródło informacji PARP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.