Newsletter

Biznes i finanse

Budimex SA nie uznaje obciążenia konsorcjum Mitsubishi Power Europe Gmbh, Tecnicas Reunidas S.A. oraz Budimex S.A.

27.05.2022, 10:39aktualizacja: 27.05.2022, 10:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

W dniu 26 maja 2022 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wystawiło notę obciążeniową w kwocie 561.516.981,74 zł na konsorcjum Mitsubishi Power Europe Gmbh, Tecnicas Reunidas S.A. oraz Budimex S.A.. Udział Budimex S.A. w konsorcjum nie przekracza 24% wartości kontraktu. Budimex S.A. uważa naliczenie wyżej wymienionej kary przez zamawiającego za bezzasadne, a nota obciążeniowa nie zostanie ujęta w księgach spółki.

Konsorcjum zrealizowało inwestycję zgodnie z wymaganiami zamawiającego, co zostało potwierdzone przejęciem bloku do eksploatacji. Otrzymana nota dotyczy okresu gwarancyjnego. W tym okresie eksploatacji występowały zaplanowane i niezaplanowane przeglądy instalacji, które były uzgadniane z zamawiającym. Powyższe nie było zawinione przez wykonawcę.

Konsorcjum było zobowiązane do zastosowania jednostkowych rozwiązań, uzgodnionych z zamawiającym, dla wypełnienia najwyższych standardów unijnych związanych z ochroną środowiska. Dodatkowo warto zaznaczyć, że przeglądy odbywały się w trudnym okresie związanym z pandemią. Trudności te miały charakter przejściowy, a konsorcjum dołożyło należytej staranności by je przezwyciężyć.

Należy podkreślić, że zakres prac realizowanych przez Budimex S.A. nie miał wpływu na kontestowaną przez zamawiającego dyspozycyjność bloku. Spółka nie odpowiadała za dostawy kluczowych urządzeń technologicznych odpowiedzialnych za wytwarzanie energii elektrycznej.

Dodatkowo Budimex S.A. wskazuje, iż zgodnie z treścią art. 15r(1) ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zamawiający w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz w czasie 90 dni od dnia jego odwołania zamawiający nie może potrącić kary umownej z wierzytelności wykonawcy ani zaspokoić swoich roszczeń w zakresie kar z zabezpieczeń należytego wykonania umowy.

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Swoją pracą firma podnosi jakość życia milionów Polaków. W okresie ponad 50 lat istnienia firma zrealizowała tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły jej zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Firma Budimex jest obecna nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu ESG - najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Firma Budimex jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie - inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

Źródło informacji: Budimex

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.05.2022, 10:39
Źródło informacji Budimex
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ