Newsletter

CAPTOR THERAPEUTICS SA (12/2023) Informacja o postępie w projektach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-01, CT-02 oraz CT-05 oraz informacja o celach molekularnych tych projektów

27.03.2023, 20:45aktualizacja: 27.03.2023, 20:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2023

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje o postępach w pracach badawczo-rozwojowych oraz ujawnia cele molekularne następujących projektów:

1. CT-01 "Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego" ("Projekt CT-01");

2. CT-02 "Opracowanie i rozwój nietoksycznych ligandów oraz ich zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych" ("Projekt CT-02"); oraz

3. CT-05 "Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów" ("Projekt CT-05").

W raporcie bieżącym nr 11/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku Spółka ogłosiła dwa z trzech celów molekularnych Projektu CT-01, a mianowicie białka GSPT1 i SALL4. W ramach zbliżania się do fazy klinicznej Spółka zdecydowała się ujawnić, że związek, będący kandydatem na lek w Projekcie CT-01, skutecznie degraduje również białko NEK7, zapewniając w ten sposób unikalny profil degradacji trzech białek, który może znaleźć zastosowanie w leczeniu raka wątrobowokomórkowego (HCC) oraz niektórych innych nowotworów. Degradacja białka NEK7 prowadzi do zmniejszenia dobrze poznanego czynnika prozapalnego, interleukiny-1, IL-1. Poziom IL-1 jest podwyższony w stanach zapalnych, które obserwowane są u 80% pacjentów chorych na raka wątrobowokomórkowego. Obniżenie poziomu IL-1 umożliwia pobudzenie odpowiedzi immunologicznej przeciwko komórkom nowotworowym. Spółka również informuje, że kandydat na lek CPT-6281, został opracowany jako pro-lek aktywowany przez enzym obecny w podwyższonych ilościach w stanach zapalnych w wątrobie, płucach i niektórych guzach przewodu pokarmowego, co daje dodatkowe potencjalne korzyści w leczeniu nowotworów tych narządów, a także zwiększa okno terapeutyczne dla kandydata na lek.

Ponadto Spółka ujawnia białko NEK7, jako cel molekularny Projektu CT-02. Oprócz korzyści przeciwnowotworowych wynikających z degradacji białka NEK7 w połączeniu z degradacją białka GSPT1 i SALL4 w Projekcie CT-01, selektywna degradacja samego NEK7 w Projekcie CT-02 ma także istotną wartość w leczeniu kilku chorób autoimmunologicznych, dzięki zapewnieniu równowagi pomiędzy realizacją roli terapeutycznej, a zachowaniem funkcji odpornościowej szlaku zależnego od IL-1.

Białko NEK7 bierze udział w modulacji aktywności kompleksu inflamasomu, odgrywającego kluczowa role w indukcji odpowiedzi zapalnej. Aktywacja kompleksu inflamasomu nie jest w pełni zależna od aktywności kinazowej białka NEK7 - kluczową rolę odgrywa jego funkcja strukturalna (scaffoldingowa). Dlatego też klasyczne hamowanie funkcji enzymatycznej NEK7, nie zapewni korzyści terapeutycznych w przeciwieństwie do jego degradacji.

Wyniki badań Spółki, w ramach Projektu CT-02, wykazują pożądaną aktywność w postaci:

? Skutecznej degradacji białka NEK7 w układach in vitro i ex vivo;

? Degradacja białka NEK7 jest skorelowana z odpowiedzią zapalną w układach in vitro;

? Opracowano zoptymalizowane związki o pożądanym profilu farmakokinetycznym;

? Zidentyfikowano serię związków chemicznych zdolnych do przekraczania bariery krew-mózg, co umożliwi dalszy rozwój cząsteczek w obszarze chorób neurodegeneracyjnych.

W Projekcie CT-05 związki małocząsteczkowe indukujące selektywną degradację PKC mogą być wykorzystane w terapii szeregu zarówno chorób autoimmunologicznych, jak i onkologicznych. Degradacja kinazy PKC stanowi wysoką wartość terapeutyczną, a dotychczasowe podejście oparte o klasyczne inhibitory, cechowało się dobrą efektywnością u pacjentów oraz licznymi skutkami ubocznymi wynikającymi z hamowania innych izoform białka PKC, a także innych, niezidentyfikowanych celów molekularnych. Zastosowanie technologii TPD, a szczególnie użycie degraderów bifunkcjonalnych, umożliwiło opracowanie cząsteczek o najwyższej selektywności w klasie. Jest to szczególnie obiecujące zwłaszcza, że cel cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem przemysłu farmaceutycznego, o czym świadczy niedawna transakcja dotycząca udzielenia licencji inhibitora tego białka firmie BMS przez Exscientia.

Wyniki badań Spółki, w ramach Projektu CT-05, wykazują pożądaną aktywność w postaci:

? Efektywnej degradacja i pożądany profil selektywności pierwszego w klasie celu molekularnego PKC w komórkach układu odpornościowego in vitro;

? Pożądanego efektu na komórki immunologiczne ex vivo, przy jednoczesnym braku niepożądanego wpływu na komórki nieimmunologiczne w przeciwieństwie do mniej selektywnych inhibitorów;

? Najlepsza w klasie selektywność wyróżnia związki Spółki spośród inhibitorów, które nie odniosły sukcesu w badaniach klinicznych ze względu na efekty uboczne.

Białko PKC jest uznanym modulatorem ścieżek sygnałowych prowadzących do wydzielania IL-17- zwalidowanego klinicznie celu w chorobach autoimmunologicznych takich jak łuszczyca.

Spółka będzie informować o dalszych postępach w realizacji projektów CT-01, CT-02 i CT-05 zgodnie z wymogami prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.03.2023, 20:45
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii