Newsletter

CAPTOR THERAPEUTICS SA (16/2024) Zawarcie umowy dotyczącej fazowania projektu CT-01

12.06.2024, 12:08aktualizacja: 12.06.2024, 12:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 16/2024

Zarząd spółki Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów

bieżących 55/2023 z 13 listopada 2023 r., 7/2024 z dnia 06.03.2024 oraz 12/2024 z dnia 23.05.2024, informuje,

że dzisiaj zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") umowę o dofinansowanie II fazy projektu

CT-01 w ramach programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) ("Opracowanie i rozwój

kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie

nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika

transkrypcyjnego - faza II").

Kwota do wykorzystania w przedłużonym okresie trwania projektu to 6 766 157,95 PLN.

Umowa zawiera standardowe postanowienia zwyczajowo stosowane w umowach dotyczących

dofinansowania ze środków publicznych zawieranych przez NCBR.

Spółka będzie informowała do dalszym przebiegu postępowania zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.06.2024, 12:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ