Newsletter

Biznes i finanse

CAPTOR THERAPEUTICS SA (24/2021) Wybór firmy audytorskiej (przedłużenie umowy o badanie)

22.07.2021, 15:22aktualizacja: 22.07.2021, 15:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 24/2021

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o przedłużeniu umowy o badanie sprawozdań finansowych i wyboru Mazars Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000086577, na firmę audytorską do przeprowadzenia:

1. badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021 oraz 2022; oraz

2. przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2021 oraz 2022 roku.

Wybór firmy audytorskiej został dokonany po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą Spółki z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przygotowaną zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Spółki, w szczególności zgodnie z polityką wyboru firmy audytorskiej przyjętą w Spółce, wyrażoną w formie uchwały Komitetu z 20 lipca 2021 r.

Spółka korzystała z usług Mazars m.in. w zakresie badania sprawozdań finansowych za 2020 r. oraz historycznych informacji finansowych Spółki zamieszczonych w prospekcie Spółki zatwierdzonym 22 marca 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.07.2021, 15:22
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ