Newsletter

CCC SA (26/2022) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy w celu wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Obligatariuszy na nietestowanie wybranych wskaźników finansowych oraz zmiany warunków emisji obligacji serii 1/2018 w zakresie dotyczącym wskaźników finansowyc

30.09.2022, 21:18aktualizacja: 30.09.2022, 21:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 26/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 24 października 2022 r., na godz. 14:00 w Warszawie, pod adresem: Biuro CCC w Warszawie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 00-073 Warszawa, zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1/2018 ("Obligacje", "Zgromadzenie Obligatariuszy") wyemitowanych przez Emitenta na podstawie warunków emisji z dnia 21 czerwca 2018 roku ("Warunki Emisji").

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy będzie wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Obligatariuszy na nietestowanie wybranych wskaźników finansowych oraz zmiana Warunków Emisji, w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji, o których jest mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w zakresie dotyczącym wskaźników finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Emitent informuje, że nie będzie możliwe uczestnictwo w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.09.2022, 21:18
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.