Newsletter

CI GAMES SE (26/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games SE zwołanym na 6 czerwca 2024 roku

06.06.2024, 20:06aktualizacja: 06.06.2024, 20:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 26/2024

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 6 czerwca 2024 roku ("ZWZ") akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

1. Marek Tymiński, który dysponował na tym ZWZ głosami w liczbie 52 663 570 z akcji w liczbie 52 663 570. Stanowiło to 57,64% w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 28,79% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

2. ACTIVE OWNERSHIP FUND SICAV-FIS SCS z siedzibą w Luksemburgu, który dysponował na tym ZWZ głosami w liczbie 36 618 931 z akcji w liczbie 36 618 931. Stanowiło to 40,08 % w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 20,02 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 06.06.2024, 20:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ