Newsletter

CI GAMES SE (27/2024) Rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii C w KDPW

12.06.2024, 08:13aktualizacja: 12.06.2024, 08:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 27/2024

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że powziął informację o wydaniu w dniu 10 czerwca 2024 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oświadczenia nr 554/2024, o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 10.061.865 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C, które wyemitowano w wykonaniu uchwały nr 20/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. ("Warranty"). Warranty uprawniają do odpłatnego objęcia emitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Warrantom, został nadany kod ISIN PLCTINT00109.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.06.2024, 08:13
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ