Newsletter

Biznes i finanse

CIECH SA (1/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

26.01.2022, 15:13aktualizacja: 26.01.2022, 15:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 1/2022

CIECH S.A. ("Emitent") niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe w dniu 19 maja 2022 roku;

- skonsolidowany raport za trzy kwartały 2022 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe - w dniu 17 listopada 2022 roku.

Raport półroczny:

- skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku, rozszerzony o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe - w dniu 25 sierpnia 2022 roku.

Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za 2021 rok - w dniu 24 marca 2022 roku;

- skonsolidowany raport roczny za 2021 rok - w dniu 24 marca 2022 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) (dalej: "Rozporządzenie").

Ponadto Emitent informuje, że:

- skonsolidowane raporty kwartalne zostaną rozszerzone o elementy, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będą publikowane odrębne jednostkowe raporty kwartalne;

- skonsolidowany raport półroczny zostanie rozszerzony o elementy, o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będzie publikowany odrębny jednostkowy raport półroczny;

- zgodnie z § 62 ust. 6 Rozporządzenia roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta i roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej będą sporządzone w formie jednego dokumentu;

- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikowany raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za ostatni kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.01.2022, 15:13
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ