Newsletter

Biznes i finanse

CIECH SA (33/2021) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatki do Rady Nadzorczej Spółki.

22.10.2021, 16:25aktualizacja: 22.10.2021, 16:26

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 33/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CIECH S.A. ("Emitent") informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 26 października 2021 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta., w dniu 22 października 2021 r. Emitent otrzymał od akcjonariusza Emitenta - KI Chemistry S.à..r.L. zgłoszenie kandydatury Pani Natalii Scherbakoff do Rady Nadzorczej Emitenta "Zgłoszenie").

Emitent przekazuje w załączeniu Zgłoszenie, wraz z informacją o kwalifikacjach Pani Natalii Scherbakoff oraz jej zgodą na kandydowanie do Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.10.2021, 16:25
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ