Newsletter

Biznes i finanse

CIECH SA (34/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.

26.10.2021, 14:19aktualizacja: 26.10.2021, 14:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 34/2021

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w dniu 26 października 2021 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki nową członkinię - Panią Natalię Scherbakoff.

Pani Scherbakoff jest menedżerem wyższego szczebla z doświadczeniem pracy w przemyśle chemicznym, samochodowym i materiałów kompozytowych. Jako Global Technology and Innovation Director w Trinseo (Szwajcaria) odpowiada za badania i rozwój nowych technologii, innowacje i zrównoważony rozwój.. Wspiera także kluczowe inicjatywy biznesowe, takie jak fuzje i przejęcia. Jest Członkiem Rady (Non-Executive) w spółce Clayens NP (Francja) oraz członkiem Forbes Technology Council.

Pani Natalia Scherbakoff posiada stopnie Ph.D. oraz M.Sc. w zakresie nauk makromolekularnych Uniwersytetu Case Western Reserve (USA), tytuł Inżyniera Chemika Uniwersytetu Mauá Engineering (Brazylia) oraz dyplom MBA Getulio Vargas Foundation (Brazylia).

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pani Natalii Scherbakoff

Od 2019 - Clayens NP, Francja- Non-Executive Board Director;

Od 2018 -Trinseo, Szwajcaria- Global Technology and Innovation Director;

2015 - 2018 Plastic Omnium, Francja- Vice President, Research, Innovation and Product Line;

2013 - 2015 Owens Corning, Francja - General Manager, Specialty Composites Business Unit;

2012 - 2013 Owens Corning, Francja - Business Global Director, Structural Composites;

2011 - 2012 Owens Corning, Francja - Innovation Global Director, Composite Solutions;

2010 - 2011 Owens Corning, Francja - Innovation Director, Europe and Asia Pacific;

2004 - 2010 Rhodia, Grupa Solvay, Francja- Polyamide and Engineering Plastics R&D Director;

2003 - 2004 Rhodia, Francja - Technical Fibres R&D Global Director;

2000 - 2003 Rhodia, Francja - Polymer and Process Research Manager;

1999 - 2000 Rhodia, Brazylia- Engineering Plastics R&D Manager;

1997 - 1999 Rhodia, Brazylia - Polymer and Process R&D and Quality Control Laboratory Manager;

1993 - 1997 Polytechnic University of Sao Paulo, Brazylia - Invited Professor;

1987 - 1997 Rhodia, Brazylia - Engineer and R&D roles.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Natalia Scherbakoff nie jest wspólniczką konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani członkinią organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkinią organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Natalia Scherbakoff nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Pani Natalia Scherbakoff nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Natalia Shcerbakoff spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także kryteriów opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.10.2021, 14:19
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ