Newsletter

CIECH SA (40/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 25 maja 2023 r.

25.05.2023, 21:24aktualizacja: 25.05.2023, 21:25

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 40/2023

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka"), niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie") w dniu 25 maja 2023 r., posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

KI Chemistry S..R.L - 30.681.904 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu -

66,59 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 58,22 %.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny - 3.389.024 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu - 7,36 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 6,43 %.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 3.396.763 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu -7,37 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 6,45 %.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.05.2023, 21:24
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ