Newsletter

Ciepłownictwo tematem obrad XIX Forum Nowej Gospodarki

12.06.2024, 09:59aktualizacja: 12.06.2024, 10:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. W. Mateusiak - EuroCentrum
Fot. W. Mateusiak - EuroCentrum
Polskie ciepłownictwo stoi w obliczu pilnej transformacji energetycznej. Obecny miks paliwowy, w ponad 65% oparty na węglu, nie tylko odbiega od zielonego kursu Europy, ale przede wszystkim znacznie pogarsza rentowność firm ciepłowniczych. To, z kolei, poważnie zagraża ich dalszej kondycji. Zmiany są niezbędne, o czym przedstawiciele sektora mówią jednym głosem. Sygnał ten mocno wybrzmiewa także na Śląsku, będącym energetycznym zapleczem kraju. Problematyce transformacji w sektorze energetyki cieplnej poświęcone będzie XIX Forum Nowej Gospodarki.

To już 19-ta edycja imprezy, która na trwałe wpisała się w pejzaż branżowych rozmów o transformacji energetycznej. W tym roku Forum nosi tytuł: „Przyszłość ciepłownictwa w województwie śląskim. Szanse i wyzwania”. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2024 w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum, pełniącego rolę gospodarza i organizatora wydarzenia, a także koordynatora Obserwatorium Specjalistycznego Energetyka działającego w ramach Sieci Obserwatoriów Specjalistycznych Województwa Śląskiego.

Przy okazji Forum spotkają się eksperci z dziedziny energetyki, w tym praktycy branży ciepłowniczej, przedstawiciele samorządów, nauki i biznesu. Wspólnie będą omawiali kierunki rozwoju ciepłownictwa w Polsce, potencjał odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła oraz najlepsze praktyki w zakresie efektywności energetycznej w ciepłownictwie.

Forum rozpocznie wykład na temat czystego ciepła jako motoru polskiej gospodarki, podczas którego zaprezentowane zostaną wnioski z raportu Forum Energii na temat transformacji ciepłownictwa w Polsce. W trakcie warsztatów ich uczestnicy zajmą się analizą sytuacji ciepłownictwa w regionie oraz określą mocne i słabe strony transformacji.

Zaproszeni do debaty eksperckiej goście porozmawiają o ciepłownictwie w województwie śląskim w kontekście jego szans i zagrożeń prognozowanych na przyszłość. Efektem prac Forum Nowej Gospodarki będą rekomendacje dla rządu, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw dotyczące transformacji ciepłownictwa.

XIX Forum Nowej Gospodarki

"Przyszłość ciepłownictwa w województwie śląskim: szanse i wyzwania”

13 czerwca 2024 r.,

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Katowice, ul. Ligocka 103 (budynek 8)

08:30 - 09:15 - Rejestracja uczestników

9:15 – 9:30 - Otwarcie Forum i powitanie uczestników

09:30 - 10:30 - Wykład wprowadzający: „Czyste ciepło jako motor polskiej gospodarki”

10:30 - 11:00 - Przerwa kawowa

11:00 - 12:30 - Równoległe warsztaty:

Warsztat 1: „Planowanie zaopatrzenia w ciepło i dekarbonizacja ciepłownictwa w gminie”

Warsztat 2: „Lokalne, małe systemy ciepłownicze - redukcja strat i nowe usługi"

12:30 - 12:45 Przerwa kawowa

12:45 - 14:15 Debata ekspercka: „Przyszłość ciepłownictwa w województwie śląskim”

14:15 – 14:30 Podsumowanie Forum

14.30 – 15.30 Lunch

15:30 Zakończenie

Wykład wprowadzający poprowadzi:

dr Sonia Buchholtz, dyrektorka Programu Finansowanie Transformacji Energetycznej, Forum Energii.

Warsztaty poprowadzą:

Szymon Liszka i Sabina Kozińska z Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii

oraz

dr inż. Marek Rojczyk z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej i dr inż. Tomasz Kraszewski ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gliwicki.

W debacie eksperckiej udział wezmą:

Dariusz Musiał (Veolia), Krzysztof Szaliński (PEC Gliwice), Wojciech Bryś (UM Bytom), Adam Jankowski (Śląski Związek Gmin i Powiatów), Jarosław Zuwała (Instytut Technologii Paliw i Energii), Wojciech Blecharczyk (AGH, MPEC Kraków Innowacje).

Moderator: Dominik Brodacki (Polityka Insight).

Partnerami XIX Forum Nowej Gospodarki są: Województwo Śląskie, Miasto Katowice, Forum Energii, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Regionalna Izba Gospodarcza, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich o/Gliwice, Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków projektu: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.01 „Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój” Działanie FESL.01.03 „Ekosystem RIS w ramach decyzji o dofinansowanie nr FESL.01.03-IP.02-06CF/23.

Źródło informacji: Park Technologiczno-Naukowy Euro Centrum

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 12.06.2024, 09:59
Źródło informacji Park Technologiczno-Naukowy Euro Centrum
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ