Newsletter

COGNOR HOLDING SA (1/2024) Spłata obligacji serii 1/2021 i emisja obligacji serii 1/2024

15.01.2024, 13:09aktualizacja: 15.01.2024, 13:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 1/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2023 z 29 grudnia 2023r., w którym Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju ("Emitent") informował o czynnościach podejmowanych w związku z emisją przez spółkę zależną Emitenta - Cognor. S.A. - obligacji serii 1/2024 o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda oraz łącznej wartości 120.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) ("Obligacje"), Emitent informuje, iż w dniu 15 stycznia 2024 r. doszło do emisji Obligacji, jednocześnie w dniu 15 stycznia 2024 roku spółka Cognor SA dokonała spłaty obligacji serii 1/2021 o wartości nominalnej 120.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych).

Obligacje podlegają rocznej amortyzacji. Ostateczny termin wykupu został określony na 15 stycznia 2029 roku. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki będą płatne w okresach sześciomiesięcznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.01.2024, 13:09
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ