Newsletter

Biznes i finanse

COMP SA (20/2022) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki

23.06.2022, 11:29aktualizacja: 23.06.2022, 11:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 20/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego - akcjonariusza spółki, informację następującej treści:

"Działając w imieniu i na rzecz spółki Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, ("Fundusz"), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa ("Akcjonariusz"), jako uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, posiadającego 548 000 akcji spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, którego porządek obrad zawiera punkt dotyczący powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, niniejszym zgłaszam kandydaturę Piotra Nowjalisa (PESEL: 74031004090) na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki następnej kadencji.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, zgłoszony powyżej kandydat spełnia przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, a co więcej, nie istnieją przeszkody dla sprawowania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazuję życiorys zawodowy kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie."

W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.06.2022, 11:29
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ