Newsletter

Biznes i finanse

CYFROWY POLSAT SA (14/2022) Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

23.06.2022, 19:42aktualizacja: 23.06.2022, 19:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 14/2022

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 ("Uchwała").

Zgodnie z postanowieniami Uchwały:

1. część zysku netto w kwocie 660.844.237,20 złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych dwadzieścia groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

2. pozostała część zysku netto w kwocie 2.945.011.181,03 złotych (słownie: dwa miliardy dziewięćset czterdzieści pięć milionów jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych trzy grosze) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy,

3. wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem akcji własnych) wynosi 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy),

4. liczba akcji Spółki objętych dywidendą wynosi 550.703.531,

5. dzień dywidendy został wyznaczony na 20 września 2022 roku,

6. wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 grudnia 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.06.2022, 19:42
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ