Newsletter

DGA SA (5/2024) Informacja o wejściu w życie umowy pt. "Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. "Droga do za

16.02.2024, 08:19aktualizacja: 16.02.2024, 08:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 5/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2024 z dnia 1 lutego 2024 r., Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 16 lutego 2024 r. powziął informację o podjęciu decyzji o dofinansowaniu projektu pt. Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. "Droga do zatrudnienia po węglu" Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 10 "Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej", Działania 10.1 "Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki" Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Tym samym projekt wszedł do realizacji.

Projekt realizowany będzie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (Lidera projektu), a DGA S.A. będzie jednym z Partnerów w projekcie.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 -2027 w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Projekt skierowany jest do:

- pracowników GK ZEPAK (osób zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia),

- byłych pracowników GK ZEPAK,

- kooperantów GK ZEPAK,

- oraz członków rodzin pracowników, byłych pracowników GK ZEPAK.

Głównym założeniem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników mająca na celu: doprowadzenie do nowego zatrudnienia u nowego pracodawcy lub poprzez założenie własnej działalności gospodarczej dzięki otrzymanemu dofinansowaniu oraz kompleksowe usługi rozwojowe w zakresie inkubowania nowej:

- działalności gospodarczej,

- spółdzielni socjalnej,

- przedsiębiorstwa społecznego oraz/lub zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Społecznym.

DGA S.A w projekcie pełni funkcję Prywatnej Agencji Zatrudnienia odpowiedzialnej za rezultat w postaci doprowadzenia uczestnika projektu do nowego zatrudnienia. Formy wsparcie oferowane uczestnikom to m.in:

- indywidualne doradztwo zawodowe,

- pośrednictwo pracy,

- szkolenia zawodowe,

- coaching indywidualny,

- wsparcie psychologa,

- porady prawne,

- subsydiowane zatrudnienie,

- doposażenie stanowiska pracy u nowego pracodawcy.

Budżet całego projektu wynosi 257 142 857,13 zł, a DGA S.A. jako Partner za realizację ww. zadań otrzymać ma kwotę 51 700 012,00 zł. Projekt realizowany będzie do dnia 30.06.2029 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.02.2024, 08:19
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii