Newsletter

Biznes i finanse

Dobre opinie i wysokie noty uczestników dla Prasowej Akademii Pieniądza

11.12.2020, 11:24aktualizacja: 11.12.2020, 11:34

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Prasowa Akademia Pieniądza - logo
Prasowa Akademia Pieniądza - logo
Interesujące, zrozumiałe, przydatne, pozwoliły mi dowiedzieć się więcej niż wiedziałem dotychczas - tak uczestnicy III edycji Prasowej Akademii Pieniądza ocenili projekt w ankiecie kończącej.

Większość respondentów pozytywnie recenzuje III edycję Prasowej Akademii Pieniądza (PAPIII). Na pytanie o ogólną ocenę projektu aż 83,3 proc. wskazało, że ocenia go „zdecydowanie dobrze”. Ocenę „raczej dobrze” zaznaczyło 16 proc. Jednocześnie prawie 78 proc. respondentów wskazało, że zdecydowanie chciałoby wziąć udział w kolejnej edycji projektu PAPIII. Odpowiedź „raczej tak” zaznaczyło 20,37 proc., a tylko jedna osoba wskazała, że „raczej nie”.

Bardzo dobre noty ankietowanych uzyskały też praktyczne warsztaty, które stanowiły główną oś całego projektu. Ich tematykę bardzo dobrze oceniło 79,17 proc. badanych, a dobrze 20,83 proc. Jednocześnie aż 88 proc. respondentów dobrze lub bardzo dobrze oceniło przydatność praktyczną warsztatów.

Pozytywne noty uzyskały też poszczególne elementy projektu PAPIII, takie jak szkolenia online, wideo, publikacje edukacyjne, czy testy wiedzy. Zgodnie ze wskazaniami ankietowanych były one:

- interesujące (odpowiedź „zdecydowanie tak” 68,52 proc.; raczej tak 31,48 proc.),

- zrozumiałe, zrealizowane przystępnym językiem („zdecydowanie tak” 70,37 proc.; „raczej tak” 29,63 proc.),

- zawierały przydatne informacje i rady („zdecydowanie tak” 70,37 proc.; „raczej tak” 27,78 proc.; „ani tak, ani nie” 1,85 proc.),

- pozwoliły mi dowiedzieć się więcej niż wiedziałem dotychczas („zdecydowanie tak” 70,37 proc.; „raczej tak” 29,63 proc.),

- uporządkowały moją wiedzę („zdecydowanie tak” 61,11 proc.; „raczej tak” 35,19 proc.; „ani tak, ani nie” 3,70 proc.).

Ankietowani wskazywali też, że szkolenia online udostępnione na platformie akademia.pap.pl przyczyniły się do podniesienia ich wiedzy. Średnio ponad 70 proc. odpowiadających wskazywało, że przyrost ich wiedzy był „wysoki” lub „bardzo wysoki” po lekturze każdego z pięciu wykładów szkoleniowych. Przy czym najwyższe noty miały wykłady: „Warsztat dziennikarza ekonomicznego” (ponad 88 proc. wskazań „bardzo wysoki” lub „wysoki”) oraz „Wstęp do ekonomii” (81 proc. wskazań na „bardzo wysoki” lub „wysoki”).

W ankiecie podsumowującej III edycję Prasowej Akademii Pieniądza wzięło udział 54 respondentów, z czego większość to dziennikarze i redaktorzy.

Prasowa Akademia Pieniądza to szkolenie dla dziennikarzy zainteresowanych tematyką ekonomiczną. Celem projektu realizowanego przez PAP we współpracy z NBP było poszerzenie i uaktualnienie wiedzy ekonomicznej i podniesienie umiejętności warsztatowych w zakresie dziennikarstwa gospodarczego. Projekt oprócz części warsztatowej składał się z 5 szkoleń w formule e-learningowej dostępnych bezpłatnie po zarejestrowaniu na stronie akademia.pap.pl.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 11.12.2020, 11:24
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ