Newsletter

EFEKT SA (6/2024) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

18.04.2024, 22:50aktualizacja: 18.04.2024, 22:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 6/2024

Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, (dalej: "Emitent" "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2024 roku oraz raportu bieżącego nr 3/2024 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie zmiany terminu publikacji raportów okresowych, przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości następujących raportów:

- Skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2023;

- Jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2023.

Data publikacji wskazanych raportów, zgodnie z raportem nr 3/2024 roku była ustalona na dzień - 22 kwietnia 2024 roku.

Nowy termin przekazania raportów okresowych, o których mowa powyżej to:

- Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2023 - 26 kwietnia 2024 roku;

- Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023 - 26 kwietnia 2024 roku.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2024, na dzień publikacji niniejszego raportu nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.04.2024, 22:50
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ