Newsletter

EFNI: koniec ery silnika spalinowego?

07.09.2022, 15:40aktualizacja: 07.09.2022, 15:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Konfederacja Lewiatan (1)
Konfederacja Lewiatan (1)
Wyzwania związane z dekarbonizacją przemysłu i transformacją w kierunku mobilności zeroemisyjnej wychodzą poza sektor motoryzacji. Zapewnienie odpowiedniej ilościowo i jakościowej infrastruktury rodzi olbrzymie wyzwania dla producentów i dystrybutorów energii elektrycznej. W tej sytuacji niezbędna jest pomoc rządu w systemowej transformacji. Będą o tym rozmawiać uczestnicy Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Na najwyższych szczeblach Unii Europejskiej zapadła zgoda w sprawie odejścia od silników spalinowych do 2035 roku. Decyzję taką zaakceptowały Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Europy. Wielu największych producentów samochodów ogłosiło daty wycofania z produkcji pojazdów spalinowych i plan rozpoczęcia produkcji aut elektrycznych.

Systemowe wsparcie zeroemisyjnego transportu i dialog

Firmy z sektora motoryzacyjnego deklarują osiągnięcie neutralności klimatycznej i redukcję emisji dwutlenku węgla do zera. Stanowi to wielkie wyzwanie dla przemysłu w Polsce ze względu na strukturę sektora energetycznego w naszym kraju, gdzie znaczący udział stanowią źródła wysokoemisyjne. Rodzi to pilną konieczność wsparcia dekarbonizacji polskiej gospodarki poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw i zwiększenie udziału OZE. Potrzebne jest również przyspieszenie rozbudowy sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz wspierania ich upowszechnienia na polskich drogach.

Transformacja polskiej energetyki wymaga otwartego dialogu pomiędzy przemysłem motoryzacyjnym a energetyką oraz zdecydowanego i szybkiego działania ze strony administracji. Dialog ten musi być zintensyfikowany również ze względów geopolitycznych i strategicznych. Problemy związane z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę otwierają zasadniczo nowe obszary dyskusji i konieczność aktualizacji strategii transformacji energetycznej w Polsce.

Odrębną kwestią jest zapewnienie zielonej energii w pełnym cyklu dostaw: od źródła energii do pojazdu – tylko takie postępowanie umożliwia powstanie zeroemisyjnego transportu. Czysta energia jest też warunkiem niezbędnym dla pozostania polskiego przemysłu w europejskim łańcuchu wartości, którego istotnym elementem jest neutralność klimatyczna.

Czego potrzebuje polska energetyka

Najważniejszym aspektem dynamicznego rozwoju elektromobilności w naszym kraju jest budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej, która zagwarantuje stabilność dostaw energii. Gęsta i zdigitalizowana sieć zwiększa lokalne i krajowe bezpieczeństwo energetyczne. Elektryfikacja transportu, podobnie jak innych sektorów gospodarki, zwiększy zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jego potencjalnie zwiększonej zmienności.

Rozbudowa i modernizacja sieci konieczna jest również dla zapewnienia zeroemisyjnej energii, szczególnie zielonej. Taka energia jest produkowana w rozproszonych źródłach, które są położone daleko od dzisiejszych rozbudowanych sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Bez systematycznego przyłączania tych źródeł nie będzie ekologicznej energii dla przemysłu i konsumentów, nie będzie zeroemisyjnej elektromobilności.

Wielu ekspertów postuluje, by rozbudowa sieci elektroenergetycznych stała się jednym z podstawowych celów publicznych, tak by skrócić związane z tym procesy administracyjne. Takie podejście proponuje KE w pakiecie RePower EU. Polski rząd powinien przyjąć odpowiednie zmiany legislacyjne niezależnie od tego, co zdecyduje KE i Rada UE. Pozwoli to nie tylko na przyspieszenie procesu, ale również obniżenie kosztów tych inwestycji. Jednocześnie warto zauważyć, że im szybsza transformacja w tym obszarze, tym szybciej będziemy w stanie przyłączyć nowe źródła OZE i elektryfikować gospodarkę, szczególnie transport w Polsce. Bezprecedensowa sytuacja na hurtowych rynkach energii i niedostępność paliw energetycznych podkreślają znaczenie efektywności energetycznej. W Polsce trzeba wprowadzać narzędzia do wspierania zwiększenia efektywności energetycznej, usług redukcji popytu oraz systemy magazynowania energii.

Polska energetyka oczekuje zmian legislacyjnych w zakresie inwestycji w budowę źródeł OZE w takich przepisach, jak ustawa 10h w zakresie lądowej energetyki wiatrowej; równego traktowania inwestorów w procesie wyboru oferentów do przetargów na budowę morskich farm wiatrowych. Aspekt bezpieczeństwa dostaw energii jest kluczowym argumentem za przyspieszeniem transformacji energetyki w kierunku zielonej energii. Przyspieszona transformacja zwiększy krajową odporność na kryzysy takie, jak konflikt zbrojny na Ukrainie.

Tematy dotyczące wyzwań związanych z dekarbonizacją przemysłu i transformacją energetyczną omówią uczestnicy EFNI w ramach ścieżki tematycznej „Zielony horyzont 2050”.

XI Europejskie Forum Nowych Idei odbędzie się 12-14 października 2022 w Hotelu Radisson Blu w Sopocie.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie efni.pl.

Źródło informacji: Konfederacja Lewiatan

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 07.09.2022, 15:40
Źródło informacji Konfederacja Lewiatan
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii