Newsletter

EKF 2024: prognoza wzrostu gospodarczego Polski na poziomie 3 proc. przez najbliższe lata

10.06.2024, 16:52aktualizacja: 10.06.2024, 16:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Makroekonomiczne prognozy wskazują, że wzrost PKB wyraźnie przyspieszy, średnio do 3,2 proc. r/r w 2024 względem 0,2 proc. r/r w roku poprzednim, a w kolejnych latach tempo wzrostu utrzyma się na podobnym poziomie – poinformowali eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF), którego XIV edycja rozpoczęła się 10 czerwca w Sopocie.

XIV edycja Europejskiego Kongresu Finansowego odbywa się pod hasłem przewodnim „Czy chcemy jeszcze się ścigać?”. Przez trzy dni ponad 1900 uczestników będzie debatować o wyzwaniach i zagrożeniach dla sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie w dobie wojny w Ukrainie i ataków hybrydowych na europejskie i globalne systemy ekonomiczne oraz poszukiwać najlepszych scenariuszy rozwiązań możliwych problemów.

„Naszym celem jest próba znalezienia takich rozwiązań, takich propozycji, które spowodują, że globalne przepływy kapitałowe będą wspierały demokrację, a nie totalitaryzmy” – mówił prof. Leszek Pawłowicz, inicjator i koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego.

Dodał, że warto przyjrzeć się mechanizmom rynkowym i tak je uzupełnić, żeby z powodów ekonomicznych opłacało się inwestować w demokratyczne projekty.

Jak wskazuje Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Programowej Kongresu, to co różni EKF od innych wydarzeń biznesowych - to fakt całorocznej pracy nad rozwiązaniami konkretnych problemów, z jakimi mierzy się polska, unijna i światowa gospodarka.

„Nasze rekomendacje przez poprzednie 13 lat udowodniły sens ich powstawania. Co roku mierzymy się z nowymi wyzwaniami, nowymi trudnościami. Ale m.in. dzięki EKF mamy zdolność do identyfikowania rzeczywistych wyzwań i skutecznego poszukiwania rozwiązań” - podkreślił były premier.

W gronie prelegentów tegorocznego EKF jest prezydent Lech Wałęsa. Kongres gości również m.in. Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Timothy Snydera, amerykańskiego historyka, profesora Uniwersytetu Yale, specjalizującego się w historii Europy Środkowej i Wschodniej, Dominique Laboureix, przewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SBR), Helenę Vines Fiestas, przewodniczącą Platformy UE ds. Zrównoważonych Finansów, współprzewodniczącą Grupy Zadaniowej ds. Polityki Net Zero, Komisarza Hiszpańskiego Urzędu ds. Rynków Finansowych.

W pierwszym dniu kongresu został zaprezentowany najnowszy konsensus prognostyczny „Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski”, który bazuje na opiniach 44 ekspertów i wybitnych makroekonomistów, które napłynęły do dnia 2 czerwca 2024 roku. Jest on publikowany co sześć miesięcy w czerwcu i grudniu każdego roku. Obecny raport jest już 13. edycją.

Eksperci EKF zgodni są co do tego, iż wzrost PKB wyraźnie przyspieszy, średnio do 3,2% rok do roku w 2024 względem 0,2 proc. r/r w roku poprzednim. W kolejnych latach ekonomiści oczekują utrzymania solidnego tempa wzrostu: 3,8 proc. r/r w 2025 oraz 3,6 proc. r/r w 2026.

„Mieliśmy dołek w tamtym roku, mieliśmy słaby wzrost, a teraz w tym roku mamy silne przyspieszenie, w kolejnych latach podtrzymanie tego wzrostu” – mówił dr Marcin Mrowiec, koordynator makroekonomiczny EKF.

Jednak - według niego – średnia prognoz nie przekracza 4 proc. i aby osiągnąć takie tempo potrzeba „nowego patentu na wzrost”, bo dotychczasowe czynniki, które go pobudzają, jak np. tania praca pozwalająca na silniejszą integracje z rynkiem UE, zaczynają zwalniać.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, stwierdził, że musimy się przyzwyczajać do wzrostu na poziomie 3 proc., o wyższym musimy już zapomnieć m.in. z powodów demograficznych, braku transformacji energetycznej, wysokich kosztów płac.

„My po prostu już do tych 4-5 proc. wzrostów szybko nie wrócimy" – zaznaczył.

Eksperci oceniają, że główną siłą napędową wzrostu w 2024 będzie spożycie indywidualne, którego dynamika powinna sięgnąć 3,9 proc. r/r względem spadku o 1proc. r/r w roku 2023. A w kolejnych dwóch latach - oczekiwane wzrosty to 3,5 proc. r/r oraz 3,3 proc. r/r realnie, odpowiednio w 2025 i 2026 r.

Po wzroście nakładów brutto na środki trwałe w roku ubiegłym (13,1 proc. r/r), na rok bieżący prognozowany jest wzrost o 4 proc. r/r, zaś w 2025 i 2026 prawie o 8 proc. realnie w każdym z tych lat – m.in. w związku oczekiwanym uruchomieniem znacznych środków inwestycyjnych z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy oraz z KPO.

Kluczowym elementem napędzającym wzrost spożycia indywidualnego będą dalsze wzrosty wynagrodzeń. W 2024 oczekiwany nominalny wzrost płac w gospodarce narodowej to 12,8% r/r, co przy prognozowanej średniorocznej inflacji nieco powyżej 4 proc. oznaczać będzie 8,8 proc. realny wzrost płac. W 2025 roku inflacja odbije do 4,5 proc. r/r i dopiero w 2026 r. może osiągnąć średnioroczną wartość 3,2 proc.

Dr Marta Penczar wskazała największe zagrożenia dla stabilności systemu finansowego. Wzrost ryzyka geopolitycznego i gwałtownego pogorszenia się koniunktury gospodarczej w związku z ewentualnością konfliktu zbrojnego z udziałem Polski - to czynnik najsilniej oddziałujący na stabilność tego systemu. Jednak prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest bardzo niewielkie.

Bardziej prawdopodobne jest ryzyko prawne umów kredytowych w segmencie detalicznym, związane z prokonsumenckimi rozwiązaniami prawnymi i orzecznictwem sądów.

Polskiej koniunkturze gospodarczej w znacznym stopniu może zagrażać niskie tempo oraz wysoki koszt transformacji energetycznej w kontekście wyzwań ESG oraz niekorzystna struktura demograficzna połączona z brakiem odpowiedniej polityki migracyjnej.

„My jako EKF, od 3-4 lat apelujemy o wprowadzenie polityki migracyjnej Polski, żeby kierunek wzmacniania tych nierówności również w strukturze geograficznej, można było niwelować” – powiedziała dr Penczar.

Poinformowano też o powstaniu „nowego dziecka” EKF – Akademii Corporate Governance, powołanej z inicjatywy Jana Krzysztofa Bieleckiego. Jej misją jest podnoszenie jakości zarzadzania i nadzoru nad działalnością spółek kapitałowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnienie sektora finansowego

„Warunkiem skutecznej terapii jest rzetelna diagnoza i kompetentne uzdrawianie. Mówię o tym dlatego, że jakość władztwa korporacyjnego nie jest satysfakcjonująca i jest bardzo zróżnicowana. Miejsc, gdzie ta jakość jest niska jest znacznie więcej niż w miejsc, gdzie to władztwo jest realizowane nowoczesnymi metodami” – ocenił prof. Jan Szambelańczyk, lider Akademii Corporate Governance, odnosząc się do powstania tej agendy EKF.

Europejski Kongres Finansowy to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów w Polsce. Kongres zaprasza do nieskrępowanej debaty na temat stabilności europejskiego i polskiego systemu finansowego, a także wypracowania rekomendacji w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. EKF odbywa się w dniach 10-12 czerwca w Sopocie.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.06.2024, 16:52
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ