Newsletter

Biznes i finanse

ENEL-MED SA (16/2022) Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych spółki ENEL-MED S.A. i Grupy ENEL-MED za I półrocze 2022 roku

23.09.2022, 14:04aktualizacja: 23.09.2022, 14:05

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 16/2022

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 23 września 2022 roku zakończono wstępną analizę dostępnych wyników finansowych poszczególnych jednostek Grupy Kapitałowej ENEL-MED oraz proces gromadzenia danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy ENEL-MED za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku. W związku z tym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych Spółki i Grupy ENEL-MED za I półrocze 2022 r.:

Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe Spółki za I półrocze 2022 roku:

Przychody ze sprzedaży: 235 046 tys. zł

Zysk (Strata) brutto na sprzedaży: 10 tys. zł

EBITDA: 14 950 tys. zł

Zysk (Strata) przed opodatkowaniem: -21 126 tys. zł

Rzeczowe aktywa trwałe (aktywa) 132 745 tys. zł

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania (aktywa) 201 133 tys. zł

Wartości niematerialne (aktywa) 15 512 tys. zł

Wydatki na nabycie niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych 21 791 tys. zł

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (aktywa) 26 796 tys. zł

Kredyty i pożyczki (pasywa) 21 867 tys. zł

Wstępne szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy ENEL-MED za I półrocze 2022 roku:

Przychody ze sprzedaży: 235 051 tys. zł

Zysk (Strata) brutto na sprzedaży: -931 tys. zł

EBITDA: 13 946 tys. zł

Zysk (Strata) przed opodatkowaniem: -21 277 tys. zł

Rzeczowe aktywa trwałe (aktywa) 142 927 tys. zł

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania (aktywa) 191 176 tys. zł

Wartości niematerialne (aktywa) 15 535 tys. zł

Wydatki na nabycie niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych 21 791 tys. zł

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (aktywa) 40 255 tys. zł

Kredyty i pożyczki (pasywa) 6 845 tys. zł

W ocenie Spółki te szacunkowe wyniki znacząco odbiegają od oczekiwań rynkowych.

Wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy, podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku, który zgodnie z raportem bieżącym nr 09/2022 zostanie opublikowany w dniu 29 września 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.09.2022, 14:04
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.