Newsletter

ERBUD SA (29/2024) Powołanie Pana Seweryna Kubickiego do Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

10.06.2024, 12:07aktualizacja: 10.06.2024, 12:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 29/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą Warszawie ("Spółka"), informuje, że w dniu 7 czerwca 2024 r., w związku z rejestracją zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, o której Zarząd Spółki powziął informację w dniu 10 czerwca 2024 r., skuteczne stało się powołanie Pana Seweryna Kubickiego do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3-letnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 11 maja 2021 r. oraz na nową wspólną 3-letnią kadencję rozpoczynająca się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. O podjęciu uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania Pana Seweryna Kubickiego do Rady Nadzorczej Spółki, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2024 oraz w raporcie bieżącym nr 21/2024.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje życiorys Pana Seweryna Kubickiego.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Seweryna Kubickiego, nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Seweryna Kubickiego, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W związku z powyższym, aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

1. Pan Roland Bosch - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2. Pan Michał Otto - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

3. Pan Albert Dürr,

4. Pani Sylwia Hałas-Dej,

5. Pani Beata Jarosz,

6. Pan Seweryn Kubicki

7. Pan Janusz Reiter, oraz

8. Pan Michał Wosik.

Załącznik: Życiorys Pana Seweryna Kubickiego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.06.2024, 12:07
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ