Newsletter

ERBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

08.05.2024, 17:37aktualizacja: 08.05.2024, 17:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 644 267 720 580 149 098 153 300
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 373 -7 765 3 558 -1 652
Zysk (strata) brutto 11 694 -15 002 2 706 -3 192
Zysk (strata) netto 9 650 -15 193 2 233 -3 232
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -59 084 -47 879 -13 673 -10 186
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 48 999 -6 388 11 339 -1 359
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 815 85 939 8 520 18 283
Przepływy pieniężne netto, razem 26 730 31 672 6 186 6 738
Aktywa razem 1 895 541 1 973 833 440 731 453 963
Zobowiązania długoterminowe 241 394 232 868 56 126 53 557
Zobowiązania krótkoterminowe 969 701 1 066 019 225 465 245 175
Kapitał własny 684 446 674 946 159 140 155 231
Kapitał zakładowy 1 193 1 193 277 274
Liczba akcji (w szt.) 11 929 836 11 929 836 11 929 836 11 929 836
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 57,37 56,58 13,34 13,01
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 331 636 377 613 76 748 80 335
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 034 651 702 138
Zysk (strata) brutto -191 -2 484 -44 -528
Zysk (strata) netto -300 -2 001 -69 -426
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -45 680 -37 158 -10 571 -7 905
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 152 -11 988 2 581 -2 550
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 48 409 50 976 11 203 10 845
Przepływy pieniężne netto, razem 13 881 1 830 3 212 389
Aktywa razem 957 976 1 022 412 222 738 235 145
Zobowiązania długoterminowe 112 289 113 578 26 108 26 122
Zobowiązania krótkoterminowe 495 782 558 629 115 274 128 480
Kapitał własny 349 905 350 205 81 356 80 544
Kapitał zakładowy 1 193 1 193 277 274
Liczba akcji (w szt.) 11 929 836 11 929 836 11 929 836 11 929 836
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,33 29,36 6,82 6,75
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,03 -0,17 -0,01 -0,036

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.05.2024, 17:37
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ