Newsletter

ESG - nowa era polskiego biznesu: wyzwania i rozwiązania na Kongresie Polska Moc Biznesu

03.12.2023, 10:00aktualizacja: 03.12.2023, 10:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fundacja Czyste Powietrze - Kongres ESG Polska Moc Biznesu
Fundacja Czyste Powietrze - Kongres ESG Polska Moc Biznesu
W przededniu kluczowego wydarzenia dla świata biznesu i zrównoważonego rozwoju, III edycji Kongresu ESG Polska Moc Biznesu, który odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie (4.12), branża stoi przed ważnym pytaniem: czy wszyscy zgadzają się, że ESG jest niezbędne dla przyszłości biznesu? Oczekuje się, że kongres przyniesie nowe spojrzenie na ESG - z uwzględnieniem najnowszych trendów i regulacji europejskich, takich jak dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) czy Unijnej Taksonomii Sustainable Finance - dyskusja ta jest nie tylko ważna, ale i niezbędna.

„Kolejna kadencja Parlamentu Europejskiego nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na wprowadzenie unijnej Dyrektywy CSRD dotyczącej raportowania zrównoważonego rozwoju. Nowy standard ESRS będzie miał wpływ na wiele podmiotów. To wyzwanie dla biznesu, rządu i ustawodawców, by zapewnić polskim firmom płynne dostosowanie się do tych wymogów” - skomentował podczas spotkania Liderów Biznesu (6.11) Piotr Glen, kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Podczas spotkania Liderów Biznesu, które stanowiło preludium do Kongresu ESG Polska Moc Biznesu, eksperci przedstawili swoje rekomendacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, podkreślając znaczenie współpracy z rządem w realizacji celów ESG.

Piotr Staniszewski z firmy Dentons zwrócił uwagę na wyzwania dla branży nieruchomości związane z wdrażaniem dyrektywy EPBD. „Polski rząd powinien aktywnie uczestniczyć w pracach nad dyrektywą i ścieżką jej implementacji w kraju” - stwierdził Staniszewski, podkreślając potrzebę współpracy merytorycznej z przedstawicielami rządu oraz określenia transparentnych wymogów dla polskich budynków.

Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, podkreślił, że „ESG jest bardzo ważne dla dzisiejszego biznesu, w tym dla branży motoryzacyjnej”, zaznaczając, że branża ta jest w momencie fundamentalnej zmiany związanej z przejściem na nisko- i zeroemisyjność. Wskazał na konieczność współpracy z rządem, zwłaszcza w kontekście unijnych regulacji dotyczących sprzedaży pojazdów spalinowych po 2035 roku.

Wojciech Wieroński z OTCF S.A. zwrócił uwagę na odpowiedzialność przemysłu odzieżowego za znaczną część emisji gazów cieplarnianych. „Właśnie dlatego od stycznia 2022 wdrożyliśmy i rozwijamy gospodarkę obiegu zamkniętego dla ubrań” - powiedział Wieroński, wskazując na działania firmy w zakresie zbierania, czyszczenia, naprawiania i wprowadzania odzieży do drugiego obiegu.

Paulina Tarczyńska z Fakro S.A. podkreśliła, że „Polski biznes stoi przed obligatoryjnym raportowaniem niefinansowym wskaźników ESRS”, w tym wskaźnika dotyczącego wykorzystania zasobów i gospodarki o obiegu zamkniętym. „Musimy się do tego przygotować” - dodała, zaznaczając potrzebę działań legislacyjnych, które ułatwią procedury i pozwolą na pełne zamykanie obiegów zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Te wypowiedzi eksperckie podkreślają rosnącą świadomość i zaangażowanie polskiego biznesu w obszarze ESG, a także wskazują na konieczność efektywnej współpracy między sektorem prywatnym a rządem w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

W ramach Kongresu ESG Polska Moc Biznesu sesje będą poświęcone również zagadnieniom społecznym i korporacyjnym, gdzie eksperci i liderzy biznesu podzielą się swoimi rekomendacjami i spostrzeżeniami.

Podczas spotkania Liderów Biznesu Paulina Tarczyńska z Fakro S.A. zwróciła uwagę na konieczność działań rządowych w obszarze równości płci w miejscu pracy. „Rząd powinien ustanowić jasne cele i terminy dotyczące osiągnięcia równości płci, monitorować postępy i wprowadzać zmiany w polityce zatrudnienia” - mówiła, podkreślając także potrzebę edukacji specjalistów ESG i wsparcia dla kobiet powracających na rynek pracy.

Dlatego też debaty podczas Kongresu w trybie społecznym dotkną tematów poszukiwania równowagi między kosztami zatrudnienia a potrzebą komfortu i stabilności pracowników. Poruszono także kwestie polityki migracyjnej i zatrudniania pracowników tymczasowych, z naciskiem na wsparcie dla kobiet po urlopie macierzyńskim i wychowawczym.

W kontekście ładu korporacyjnego Konrad Płochocki z Polskiego Związku Firm Deweloperskich zaznaczył podczas spotkania Liderów Biznesu znaczenie raportowania ESG dla sektora deweloperskiego. „Należy pamiętać, że nasz sektor jest rozdrobniony, w skład którego wchodzą również małe podmioty, dla których kompleksowe wdrożenia ESG są drogie” - podkreślił, wskazując na potrzebę dostosowania obowiązków raportowania niefinansowego.

Wojciech Wieroński z OTCF S.A. podkreślił wyzwania związane z raportowaniem ESG. „Dla firm wiąże się to nie tylko ze zbieraniem danych, ale przede wszystkim z transformacją biznesu” - zaznaczył, wskazując na potrzebę budowania świadomości i zaangażowania w całej organizacji.

Tematy związane z zielonym procesem zakupowym, transparentnością i wsparciem lokalnych przedsiębiorców, co podkreśla rosnącą świadomość i zaangażowanie polskiego biznesu w realizację idei ESG, będą mocno kontynuowane 4 grudnia na PGE Narodowym.

Dołącz do dyskusji: zarejestruj się na kongres

Organizatorzy Kongresu zapewniają, że jest to wydarzenie, którego nie można przegapić i zachęcają do zarejestrowania się już dziś na stronie: https://polskamocbiznesu.pl/registration.

Źródło informacji: Fundacja Czyste Powietrze

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 03.12.2023, 10:00
Źródło informacji Fundacja Czyste Powietrze
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ