Newsletter

GK IMMOBILE SA (4/2024) Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres 01.01-31.12.2023 r.

23.01.2024, 08:29aktualizacja: 23.01.2024, 08:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 4/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dalej "Emitent") informuje o podjęciu Uchwały w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży od klientów zewnętrznych Grupy Kapitałowej Emitenta, za okres od 01-01 do 31-12-2023 roku.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przed publikacją sprawozdania finansowego za ten okres, z uwagi na transparentną politykę informacyjną Emitenta i możliwość bieżącej analizy sytuacji finansowej Emitenta.

Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie posiadanych, na moment publikacji niniejszej szacunkowej wysokości przychodów przez Zarząd Emitenta, danych z systemów rachunkowych, danych zarządczych oraz szacunków rozliczenia przychodów z tytułu umów (przychody z kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu w segmencie budownictwa, automatyki i elektroenergetyki i częściowo w przemyśle). Prezentowane dane nie obejmują efektu ewentualnych rozstrzygnięć prowadzonych rozmów w sprawie finalnego rozliczenia (waloryzacji) niektórych kontraktów.

Dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres, którego dotyczyć będą publikowane dane.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.01.2024, 08:29
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ