Newsletter

GROCLIN SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

01.10.2020, 00:32aktualizacja: 01.10.2020, 00:32

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019 Skonsolidowane dane finansowe Grupy Groclin Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej - 81 634 - 19 038 Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej -2 002 630 -451 147 Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -2 162 346 -487 81 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -2 162 43 -487 10 Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej 17 398 - 3 917 - Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności zaniechanej 2 735 - 616 - Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej 2 622 - 590 - Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 1 617 - 364 - Zysk (strata) netto za rok obrotowy -545 43 -123 10 Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -545 43 -123 10 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 643 -3 228 -370 -753 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 784 20 361 177 4 748 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 980 -9 880 221 -2 304 Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 753 37 621 7 334 8 834 Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 174 6 541 2 054 1 536 Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 713 761 160 179 Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 692 610 155 143 Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 564 16 756 2 365 3 935 Kapitał własny (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 609 12 953 2 599 3 042 Kapitał podstawowy (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 578 11 578 2 592 2 719 Liczba akcji (w sztukach) 11 577 873 11 577 873 11 577 873 11 577 873 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej -0,05 0,00 -0,01 0,00 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej -0,05 0,00 -0,01 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,00 1,12 0,22 0,26 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,00 1,12 0,22 0,26 Jednostkowe dane finansowe Groclin S.A. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej - 68 739 - 16 031 Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej -1 970 1 345 -444 314 Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -2 131 1 921 -480 448 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -2 131 1 147 -480 268 Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej 15 959 - 3 593 - Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności zaniechanej 5 557 - 1 251 - Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej 6 860 - 1 545 - Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 6 807 - 1 533 - Zysk (strata) netto za rok obrotowy 4 676 1 147 1 053 268 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 908 -6 340 -430 -1 478 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 374 20 380 84 4 753 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 604 -5 532 361 -1 290 Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 115 006 118 545 25 752 27 837 Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 394 6 829 2 104 1 603 Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 777 788 174 185 Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 90 239 85 301 20 206 20 031 Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 367 21 227 2 097 4 985

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.10.2020, 00:32
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.